Page 293 - geschiedenis
P. 293

Hoofdstuk 7. Een bijzondere periode 1989 - 1993 279
verdieping van de montfortaanse spiritualiteit, maar ook ter verdieping van het pastorale gebeuren, van exegese en theologie. Ook kwam nog de integratie van paters en broeders ter sprake. Het bleek dat dit niet overal even goed verliep. Kees liet weten dat er op dat punt geen probleem was in Indonesië. Als bewijs noemde hij het feit dat een broeder hogere catechetische studie maakte als voorbereiding op een actief functioneren in de evangelische montfortaanse zending.
In vele regio's was men bezig met associés, die goed functioneerden en hoop gaven voor de toekomst. Indonesië was wegens gebrek aan personeel nog niet zo ver.
Als slot van het kapittel werden Charles Voncken en Huub Somers aangewezen om pater provinciaal te vergezellen naar het generaal kapittel van 20 juni tot 10 juli 1993 in Rome.
Bezoek van pater generaal
Als afsluiting van zijn 12-jarige functie als algemene overste bracht generaal Gerard Lemire in februari 1993 een bezoek aan Indonesië. Van dichtbij wilde hij de ontwikkelingen zien van de veel besproken regio. In Bandung ontmoette hij de novicen, scholastieken met hun begeleiders en Joep van Lier. Daarna ging hij naar Sintang om met Kees Smit en de confraters de situatie en relaties in het bisdom Sintang te bespreken. Om een zo breed mogelijk zicht te krijgen bezocht hij ook bisschop Doera en zijn vicaris Bernard Keradec. De confraters van Benua Martinus en Putussibau ontmoette hij in Putussibau. Van daaruit reisde hij terug naar Jakarta om een ontmoeting te hebben met de pronuntius Mgr. Sambi. Als afsluiting van zijn visitatie had hij nog een evaluatiegesprek met Kees Smit en Piet Derckx.
Pater Lemire sprak tijdens het afsluitend gesprek zijn waardering uit over de opleiding, maar uitte zijn verwondering over het feit dat de tweedejaars novicen onder de jurisdictie van de overste van het scholasticaat stonden en de novicemeester geen enkele verantwoordelijkheid meer had over hen. Hij liet duidelijk merken dat daar verandering in moest komen. Over de broederlijkheid tussen de confraters in diocees Sintang was hij zeer tevreden, maar was verrast hoe negatief de bisschop sprak over hen. Nog meer verrast toen de bisschop liet weten dat een gedeelte van de montfortanen diende te vertrekken en alleen positief sprak over Kees Smit. Pater generaal prees de manier van samenleven en samenwerken in Putussibau en Benua Martinus, maar maakte een uitzondering over de manier van leven van één van de confraters.


   291   292   293   294   295