Page 294 - geschiedenis
P. 294

280 SMM in Indonesië 1939-2005
Over zijn onderhoud met de nuntius zei hij het volgende: "De nuntius zegt bereid te zijn een oplossing te zoeken, maar deze zal niet van één kant kunnen komen. Volgens de nuntius kunnen enkele confraters niet langer in bisdom Sintang blijven. Als men erin zou slagen deze confraters te verwijderen, zou een oplossing voor de Kerk ongetwijfeld mogelijk zijn." Pater generaal concludeerde: "Ik geloof dat men de aanbevelingen van de nuntius zeer serieus moet nemen. Indien van onze kant niets verandert, moet men draconische maatregelen vrezen van de kant van het gezag ter plaatse". Naar de toekomst kijkende zullen volgens pater generaal beslissingen genomen moeten worden. Er zullen enkele confraters naar een ander bisdom moeten verhuizen.
Nadat provinciaal Hustin het verslag over de visitatie had gelezen, schreef hij in een brief van 30 maart 1993 aan Kees:
"Het was een pittig generaal bezoek en nog pittiger zal het vervolg moeten zijn". Vervolgens liet hij weten: "Ik ben het met de generaal eens dat alles gedaan moet worden om de toekomst voor de kandidaten zo gunstig mogelijk te doen zijn.... Ik zet hier en daar vraagtekens bij de ervaringen van de generaal en bij zijn beoordelingen van sommige confraters... Kees, ik hoop dat je sterk genoeg zult zijn maatregelen te nemen en zo met de confraters te praten dat zij de ernst van de zaak inzien en zeker datgene zullen doen wat in belang is voor de toekomst van de SMM in Indonesië. Misschien zal dit inderdaad voor enkelen betekenen om van bisdom te veranderen."
Ontmoeting met Mgr. Doera
Op 25 maart 1993, het feest van Maria Boodschap, vierde Kees zijn zilveren priesterfeest te midden van zijn confraters in Bandung. Hij was daar om samen met zijn confraters de kandidaten voor het noviciaat te selecteren. Van het aantal aanvragen werden uiteindelijk voor het noviciaatsjaar 1993/1994 10 jongens aangenomen. Omdat Wim op verlof zou gaan en een cursus ging volgen op The Institute for Spiritual Leadership in Chicago, werd Nico Schneiders gevraagd Wim Peeters als novicemeester te vervangen.
Het evaluatiegesprek met pater generaal hield Kees en Piet bezig vooral nadat de brief van pater provinciaal hen dwong maatregelen te overwegen en desnoods enkele confraters uit het bisdom Sintang te doen verhuizen. Alvorens iets definitiefs te besluiten, wilden ze een gesprek hebben met Mgr. Doera en een persoonlijk gesprek met desbetreffende confraters. Kees en Piet hoopten dat na een gesprek met de bisschop, het verhuizen van drie confraters niet nodig zou zijn. Na dit besloten te hebben ging Kees terug naar Sintang. In Pontianak ontmoette hij een van de drie besproken personen, die op weg was naar Neder- land vanwege ernstige ziekte van zijn moeder. Kees was vast besloten met hem


   292   293   294   295   296