Page 295 - geschiedenis
P. 295

Hoofdstuk 7. Een bijzondere periode 1989 - 1993 281
te spreken, maar nog voor hij daartoe kans zag, kwam het bericht binnen dat de moeder was overleden. Een bericht, dat het ongepast maakte over een eventuele verhuizing te spreken. Met de tweede persoon in Sintang, die in mei op verlof ging, lukte het evenmin een gesprek te hebben. Toen op 25 mei 1993 Kees en Piet een gesprek hadden met Mgr. Doera en vicaris Keradec, was er met nie- mand van de drie betrokken confraters gesproken.
In het gesprek met de bisschop onderstreepte Kees het belang in het diocees een rustige plaatst te hebben waar jonge montfortanen zich konden oriënteren en pastorale ervaring opdoen. Drie fraters stonden klaar om het pas- toraal halfjaar te beginnen, twee jonge broeders begonnen hun praktijkjaar en één frater was klaar met zijn opleiding. Zich bewust, dat door toedoen van enkele confraters, de relatie van de montfortanen met het bisdom een sta-in-de- weg kon zijn voor de toekomst, aanvaardde het regionaal bestuur de eis, om die confraters uit het bisdom terug te trekken. Dat zou dan wel betekenen, dat de momentele bezetting van de parochies om een aanpassing vroeg. Kees en Piet gaven enkele concrete voorbeelden van die aanpassing. Daarna gaf Kees ook nog de wens te kennen "Desa Bina Remaja" en de technische school op Sungai Putih als montfortaans werkterrein te hebben. Mgr. Doera en zijn vicaris luis- terenden met voldoening naar de woorden van Kees en Piet, maar besloten niets.
Na dit gesprek hield het regionaal bestuur een evaluatievergadering en besloot bij een komende gelegenheid in gesprek te gaan met de confraters. Maar voor het zover was, lekte de inhoud van het gesprek met de bisschop uit met als gevolg, dat een aantal confraters zich verloochend voelden en het vertrouwen in het bestuur kwijt waren. Het gesprek met de bisschop en de gebeurtenissen erna werden doorgegeven aan pater provinciaal, die als reactie daarop in een brief aan Kees en Piet liet weten, dat hun besluit uitgesteld moest worden totdat het besproken was met het regionaal beraad. Tegelijkertijd stuurde hij een brief naar bisschop Doera om te laten weten dat het besluit van de regionale raad door de provinciale raad was uitgesteld. Er zou pas een definitief besluit komen na het regionaal beraad in november. Het ingrijpen van de provinciaal bevrijdde het regionaal bestuur van de plicht de wens van generaal Lemire uit te voeren.
De ziekte van Henk
In deze moeilijke periode kreeg Henk Kalter opnieuw last van hoge bloeddruk. Bij het zien van verlammingsverschijnselen aan de linkerzijde van zijn lichaam vreesde men het ergste. Hij werd naar het Antonius-ziekenhuis in Pontianak


   293   294   295   296   297