Page 296 - geschiedenis
P. 296

282 SMM in Indonesië 1939-2005
gebracht en even later naar het St.-Elisabeth ziekenhuis in Semarang. De dokter vreesde voor een hersenbloeding en hield hem lange tijd vast. Uiteindelijk na een lange verzorging op Java mocht Henk terug naar Benua Martinus. In Semarang, in hetzelfde Elisabeth ziekenhuis was enige tijd daarvoor Jan Ngum- bang, een diocesane priester van Sintang, verzorgd. Helaas was het voor Jan te laat, hij overleed in april 1993.
Het Generaal Kapittel 1993
Met een eucharistieviering ter ere van de Zalige Marie-Louise Trichet in de Montfort parochie te Rome, werd het generaal kapittel geopend. Na de viering gingen de 48 kapittelleden, waaronder Kees Smit, naar Nemi ten zuiden van Rome waar het kapittel werd voortgezet. Het duurde van 20 juni tot 30 juli 1993. Het hoofdthema was "de Montfortaanse Zending". Er werd gesproken over de vier kenmerken van de zending: evangelisatie, Maria, beschikbaarheid en samen doen. Uit de daaruit ontstane discussies probeerden de kapittelleden een antwoord te vinden op de vraag: "Hoe concretiseren we deze kenmerken in onze montfortaanse zending?" Uiteindelijk werd het antwoord aldus gefor- muleerd:
"Na kennis genomen te hebben van de werkelijkheid van de congregatie op dit historisch belangrijk moment is het voor ons kapittelleden duidelijk dat de uitdaging voor de komende zes jaar kan uitgedrukt worden in twee prioritaire oriëntaties: Ten eerste: Evangeliseren à la Montfort en de montfortaanse spiritualiteit belichamen in onze verschillende culturen.. Ten tweede: Werken aan de versteviging van ons gevoel voor apostolische gemeenschap." (Kapittel Generaal 1993 no. 25).
Het kapittel maakte ook een dossier over de structuren van de congregatie. De structuren werden vereenvoudigd tot drie niveaus: het generale niveau, het provinciale niveau en het lokale niveau, met ieder hun eigen bevoegdheden. De regio's verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen zogenaamde delegaties: provinciale en generale delegaties.
Verder besloot het kapittel dat provincies en vice-provincies in de toekomst aan bepaalde getalsmatige normen moeten voldoen. Als een provincie het aantal leden ziet dalen naar 70 - 40, zal ze een vice-provincie worden; daalt het aantal leden van een vice-provincie naar 40 - 20, dan wordt ze een delegatie. Er werd aan toegevoegd dat goed overleg met de betrokken confraters eraan vooraf moet gaan, en dat tussen het principe-besluit en realisering ervan zeker drie jaar moet zitten.
Door dit besluit werd Indonesië een provinciale delegatie afhankelijk van de provincie Nederland. Het woord delegatie klonk vreemd in de oren van


   294   295   296   297   298