Page 297 - geschiedenis
P. 297

Hoofdstuk 7. Een bijzondere periode 1989 - 1993 283
de Indonesiërs. Het heeft de betekenis van afvaardiging. Om die reden bleven de montfortanen in Indonesië voorlopig de term regio handhaven.
Als afsluiting van het kapittel werd een nieuw generaal bestuur gekozen met als generale overste de Amerikaan Pater William Considine, vicaris de Italiaan pater Ivo Libralato, econoom de Brit pater Frederick Scragg en verder de Canadees Jean-Louis Courchesne en de Columbiaan pater Miguel Patiño Hormaza.
Provinciaal keuzekapittel
Op 19 september 1993 begon in Oirschot de tweede sessie van het provinciaal kapittel in aanwezigheid van de pas gekozen generaal William Considine. Er werden 3 punten besproken: de evaluatie van het generaal kapittel en de gevolgen voor de provincie, de keuze van een nieuw provinciaal bestuur en de aanbevelingen voor de komende bestuursperiode.
Het kapittel benoemde een commissie om de gevolgen van het kapittel te bestuderen en die om te zetten in concrete voorstellen. Ook werd een com- missie spiritualiteit benoemd. De delegaties werden gevraagd hetzelfde te doen. Op 22 september werd een nieuw provinciaal bestuur gekozen met als provinciaal Charles Voncken, vicaris Theo van der Geest en de raadsleden Peter Denneman, Frans Stams en Jo Corbeij. Het bestuur kreeg van de kapittelleden de aanbeveling mee extra aandacht te besteden aan confraters die her en der verspreid woonden om hen bij elkaar te brengen. Ook werd het bestuur gevraagd speciaal aandacht te besteden aan de provinciale delegaties, waar ook ter wereld.
Charles Voncken bezoekt Indonesië
Even na zijn keuze vertrok Charles naar Indonesië om de confraters aldaar retraite te geven en het daaropvolgende regionale beraad bij te wonen. Er zou gesproken worden over de situatie in het bisdom Sintang en er zou een nieuw delegatiebestuur gekozen worden. Charles nam de tijd van 2 tot 18 november 1993.
Om de situatie rond diocees Sintang goed te kunnen volgen moet vermeld worden dat Piet Derckx op 18 september 1993 bij nuntius Mgr. Sambi was uitgenodigd om te praten over de laatste ontwikkelingen in het bisdom Sintang. Tijdens dat gesprek had Piet laten weten dat pater Voncken naar Indonesië zou komen. Mgr. Sambi had daarop gereageerd met Charles uit te nodigen hem bij aankomst te ontmoeten.


   295   296   297   298   299