Page 298 - geschiedenis
P. 298

284 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
Op 20 september had Mgr. Doera een antwoord gegeven op de brief van pater Theo Hustin, waarin de verklaring, dat de beslissing van het regio- bestuur om drie confraters te verhuizen werd uitgesteld. De bisschop schreef in die brief het volgende:
"wat is de bedoeling van het bestuur van de regio en de Nederlandse provincie van de montfortanen om de beslissing terug te trekken, die als basis zou dienen voor een verder gesprek? Omdat ik bij het lezen van de brief van pater provinciaal sterk de indruk had, dat u niet op de hoogte was van de eigenlijke toestand in het bisdom, wil ik, alvorens in te grijpen in het belang van de Kerk, nog een gelegenheid geven aan het bestuur van de montfortanen, zowel de regio als de provincie om binnen korte tijd te overleggen met het bisdom Sintang ".
Op 29 oktober 1993 had provinciaal Voncken een brief van Mgr. Djajasiswaja, bisschop van Bandung, ontvangen. Na een gesprek met Joep van Lier liet de bisschop aan de provinciaal weten:
"Dat drie montfortanen Sintang moeten verlaten zal zeker kopzorgen geven aan de leiding. Van mijn kant zal ik natuurlijk niet vragen om ze in het bisdom Bandung te laten werken (vanwege de tere Sintang-kwestie), maar als de leiding het mij vraagt, kunnen we toch alvast een gesprek daarover beginnen."
Zowel de brief van Mgr. Doera als die van Mgr. Djajasiswaja deden de hoop leven voor een oplossing van de moeilijkheden in Sintang.
Op 3 november 1993 kwam provinciaal Voncken aan in Jakarta. Daags erna hadden hij en Piet een ontbijt bij de nuntius, die tijdens het tafelgesprek zei erg te vinden, wat er allemaal in Sintang gebeurd was. Veel kan toegeschreven worden aan de bisschop, aldus de nuntius, maar ook aan enkele montfortanen. De montfortanen moeten hun zaak klaren dan kan Rome de klus afmaken. Na de ontmoeting met Mgr. Sambi reisde Charles naar Bandung en pas later naar Borneo.
Regionaal beraad en de kwestie Sintang
Het uitlekken van het gesprek van het regionaal bestuur met Mgr. Doera, waarin gesproken was over de toekomst van de montfortanen in Sintang en de verhuizing van drie confraters, had behoorlijke beroering te weeg gebracht. De ontstane situatie vroeg om een oplossing. In het verslag van het regionaal be- raad van 9 tot 11 november 1993 in Sintang staat hierover het volgende:


   296   297   298   299   300