Page 300 - geschiedenis
P. 300

286 SMM in Indonesië 1939-2005
tegen de verzoening van 1990 in – partij koos voor de bisschop om enkele confraters uit het bisdom te verwijderen. Zo is door dit overleg de nodige helderheid in deze ontstaan; in het bijzonder van belang was het feit dat de consequenties van het bezoek van pater generaal opnieuw bekeken zouden worden. Zo is de interne vertrouwensrelatie hersteld en duidelijk onderscheid gemaakt tussen regionale interne en externe zaken [n.l. van het bisdom]."
In een brief aan Mgr. Sambi schrijft Charles Voncken het volgende:
"Naar aanleiding van het korte bezoek dat ik op 4 november in de ochtend aan u heb gebracht, wil ik een kort verslag doen van mijn werkbezoek aan de medebroeders van de regio Indonesië en aan Mgr. Doera. De ge- sprekken, die ik met mijn medebroeders gevoerd heb, hebben geleid tot de vereiste helderheid en loyaliteit". Ter onderstreping noemde Charles de afspraken met de bisschop: "Pater Huub Swerts is voor drie jaar gepresenteerd als kapelaan van de kathedraal. Henk Kalter 15 maanden voor Benua Martinus, daarna gaat hij op verlof en volgt een sabbatical year in Nederland. Peter Hoogland gaat voor 15 maanden naar Putussibau en daarna eventueel naar Benua Martinus. Kees Smit is 15 maanden in de Lebang en daarna in Putussibau. Tenslotte Jacques Maessen, die gedeeltelijk beschikbaar is voor pastoraal werk, maar dit werk is in zijn omvang heel precies omschreven. Frans Luiten gaat over enkele maanden definitief naar Nederland terug.
Het gezag van de bisschop inzake het pastoraal beleid wordt door allen volmondig erkend in de zin van canon 678. Met de oud-regionaal K. Smit heb- ben twee kandidaten uit de Kapuas Hulu, Kalter en Hoogland, en Maessen dit ook schriftelijk bevestigd. Het werk Kobus [geleid door J. Maessen] wordt heel duidelijk begeleid door de econoom van de smm en nog een andere confrater. De twee broeders, in dienst van instellingen van het bisdom, erkennen heel duidelijk dat de zagerij en bijbehorende voorzieningen instellingen van het bisdom zijn en dat zij daaraan hun medewerking kunnen verlenen voorzover het bisdom dit vraagt. Zij vragen tezamen met de overige montfortanen in het bisdom Sintang alleen dat bij een eventuele opheffing van de zagerij goede maatregelen worden getroffen voor de leken-arbeiders in dienst van deze instellingen."
Pater provinciaal sluit zijn brief:
"Hiermee meen ik dat twee zaken van onze kant heel duidelijk geregeld zijn: de loyaliteit van de montfortanen, die in het bisdom Sintang willen blijven werken, aan de leiding van het bisdom en de goede opvang van de jonge Indonesische montfortanen in de toekomst".
Na een eerste gesprek op zondag 14 november 1993 met bisschop Doera en vicaris generaal Keradec had in eerste instantie de bisschop laten weten dat hij graag enkele dagen over de voorstellen van het regionaal beraad wilde na- denken. Maar tijdens een tweede gesprek op dinsdagmorgen 16 november kon de bisschop zich vinden in de gedane beloften en voorstellen, zoals beschreven in de brief aan de nuntius. Een kleine aantekening werd gemaakt over de


   298   299   300   301   302