Page 301 - geschiedenis
P. 301

Hoofdstuk 7. Een bijzondere periode 1989 - 1993 287
leefstijl van een bepaalde confrater. De bisschop wilde dat de regionale overste de confrater daarover zou aanspreken. Ook werd nog gesproken over de afbouw van de zagerij en andere bedrijven van het bisdom op korte termijn. De school, die door Piet van Hoof geleid werd, zou gehandhaafd blijven, zolang de erkende status geldig bleef.
Vragen rond verzekering en gezamenlijke gelden
Het gesprek over de relatie van de montfortanen met het bisdom had erg veel tijd in beslag genomen. Maar omdat het resultaat positief was, gingen de confraters met enthousiasme verder bij het bespreken van de financiƫn en de toekomst van de regio.
Reeds tientallen jaren geleden is de regio op initiatief van Lam van den Boorn begonnen met gelden apart te zetten voor een pensioenfonds. Nu rees de vraag: Wie kunnen aanspraak maken op dit fonds? Het lekenpersoneel in dienst van de montfortanen? De Indonesische montfortanen met eeuwige geloften?
Door de jaren heen was het pensioenfonds behoorlijk gegroeid, maar was het voldoende? Er werd besloten dat pensioengerechtigd personeel vanuit dit fonds betaald wordt volgens de richtlijnen van de KWI (kantoor van de bisschoppenconferentie), maar dat voor de Indonesische montfortanen wordt begonnen met het betalen van een premie bij het KWI-pensioenfonds. Omdat de uit Nederland afkomstige montfortanen opgenomen zijn in het solidari- teitsfonds van de Nederlandse provincie, eventueel aangevuld met AOW, zijn zij geen punt van bespreking.
Een ander thema was ziekteverzekering. Op dat moment kon een zieke montfortaan in dienst van het bisdom Sintang volgens het contract zich op kosten van het bisdom in West-Borneo laten behandelen, daarbuiten niet. De montfortanen in dienst van bisdom Bandung hadden geen regeling, zij komen evenals de montfortanen in dienst van de smm volledig op kosten van de regionale kas. De montfortanen van Nederlandse origine zijn bij aankomst in Nederland voor ziekte verzekerd. Moet begonnen worden met een ziekte- verzekering af te sluiten voor de confraters en/of personeel? Omdat een behandeling in de katholieke ziekenhuizen relatief goedkoop is, achtte de vergadering het nog niet nodig voor ziekte een verzekering af te sluiten. Wel werd afgesproken bij ziekte van het personeel 75% van de kosten te vergoeden uit de regionale kas.
Het verzekeren van de montfortaanse huizen was een ander probleem. Tot dan toe was niets verzekerd. Alvorens een beslissing te nemen wilde de vergadering meer informatie over de mogelijkheden die er zijn.


   299   300   301   302   303