Page 302 - geschiedenis
P. 302

288 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
Ook kwam het steunen van sociale projecten en studiefondsen ter sprake. De missionarissen komen via hun thuisfront redelijk gemakkelijk aan geld. Maar hoe is de solidariteit met de Indonesische montfortanen, die minder gemakkelijk aan geld komen? Hoe wordt een verschil voorkomen tussen de montfortanen uit het buitenland en de Indonesische? De vergadering besloot een gezamenlijk sociaal- en studiefonds op te richten, waar ieder zijn giften instort en waarvan iedere montfortaan gebruik kan maken. Uit solidariteit met de andere congregaties in het bisdom Sintang werd besloten in het contract niet langer aan te dringen op de eis dat het bisdom zijn mensen moet onderhouden. Pater regionaal werd gevraagd het contract met het bisdom te tekenen.
Permanente vorming en een nieuw bestuur
Bij het bespreken van het thema permanente vorming werden de missionarissen aangespoord tijdens hun verlof een cursus te volgen. Het bezwaar kwam naar voren dat de verloven steeds korter worden en er bijna geen tijd meer was voor een cursus. Is het niet mogelijk extra tijd te geven buiten de verlofperiode? Jacques Maessen liet meteen weten dat hij januari-februari naar Lyon ging voor een cursus communicatie.
Het internationale karakter van de congregatie, maar ook de generale raad drong erop aan de voorbereiding op de eeuwige geloften voor de kandidaten van de Aziatische landen samen te doen. Zo'n voorbereiding zou geschieden in het Engels. Wat betekende dat de Indonesische kandidaten hun kennis van het Engels dienden te verbeteren. Frater Riyanto was daarvoor naar Manilla geweest. Zijn Engels was nu voldoende op peil, zodat hij kon meedoen aan de voorbereiding op de eeuwige geloften in Bangalore, India, samen met drie fraters van India en twee Filippijnse fraters. Om klaar te zijn voor een volgende keer ging Fr. Widodo naar Manilla. Broeder Jusuf Gunarto was aangenomen op het hoger catechetisch instituut "STKat Pradyawidya" in Jogjakarta. Op 6 september 1993 startte hij deze hogere opleiding. Hij logeerde bij de broeders van Huybergen. De broeders Maning en Niko waren op 11 september hun praktijkjaar begonnen in het montfort-klooster Menyurai.
Het regionaal beraad werd besloten met de keuze van een nieuw bestuur voor 1993-1996. Piet Derckx werd de nieuwe regionaal, Huub Swerts vicaris en Piet van Hoof raadslid. Alle leden werden in de eerste ronde gekozen met 2/3 meerderheid.
      


   300   301   302   303   304