Page 307 - geschiedenis
P. 307

Hoofdstuk 8. Indonesische delegatie in overgangsfase 1994 - 1998 293
HOOFDSTUK 8
DE INDONESISCHE DELEGATIE IN OVERGANGSFASE
1994 - 1998
Pater Piet Derckx, Delegatie Overste Indonesië 1993-2003 Pater Charles Voncken, Provinciaal Nederland 1993-2002 Pater William Considine, Algemene Overste 1993-2005
Door de keuze van Piet Derckx als delegatieoverste verhuisde het centrum van de delegatie van Sintang naar Bandung. De tijd was aangebroken om verder te kijken dan Borneo indachtig het Indonesisch gezegde: "Men is niet bang voor de dag van morgen als men in staat is de dag van gisteren achter te laten en de dag van heden te beminnen". De montfortanen keken naar de toekomst zonder het werk op Borneo los te laten of te vergeten. Een ruimere toekomst ontstond door zich te verspreiden over meerdere eilanden.
Het delegatieberaad in november 1993 inventariseerde en evalueerde haar werk van de afgelopen jaren en liet het licht schijnen richting 2000. De leden verwel- komden de jonge montfortanen als de voortzetters van het montfortaans erfgoed in Indonesië en onderstreepten het belang hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun verantwoordelijkheden later. Ook probeerden ze een eerlijk antwoord te vinden op de vragen: zijn wij ervoor klaar dat te doen? Is onze manier van begeleiding de juiste? De delegatie staat voor een overgangsfase: een oude generatie moet plaats maken voor een nieuwe; een delegatie onder leiding van Nederlandse missionarissen wordt een delegatie onder leiding van Indonesiërs.
Begin 1994
Januari 1994 kwam de Nederlandse missieprocurator pater Hub Kleijkers, samen met zijn vriend en parochiepastoor Constant Clerx, op bezoek. In Bandung bezochten ze het scholasticaat en noviciaat en daarna op Borneo de communiteiten van Sintang en Putussibau. Dat ze onder de indruk waren van


   305   306   307   308   309