Page 308 - geschiedenis
P. 308

294 SMM in Indonesië 1939-2005
het werk van de confraters, vooral van de opleiding, bleek uit het feit dat de procurator in overleg met de provinciale raad het fonds 'Indonesische opleiding' stichtte.
De fraters en broeders die hun pastoraal jaar maakten in de montfortaanse parochies bleken een ware hulp bij het vormen van een pastoraal team en het scheppen van grotere communiteiten. Broeder Niko Narimo werd, na het volgen van een cursus, lid van equipe mobile ter begeleiding van de jeugd en tevens lid van de Sintangse communiteit. Frater Riyanto, die in India de voorbereiding op de eeuwige geloften had gevolgd, deed al wachtende op de aanname, zijn pastoraal jaar bij Joep van Lier in de St.-Paulus parochie. In januari 1993 had Riyanto zijn aanvraag voor het afleggen van de eeuwige geloften bij de provinciale raad ingediend. Na goedkeuring stuurde pater provinciaal, overeenkomstig de procedure, de aanvraag door naar het generaal bestuur. Een jaar lang moest hij wachten op het bericht, dat zijn eeuwige geloften één jaar uitgesteld werd, met als reden: het generalaat wacht op het rapport van zijn begeleider tijdens de voorbereiding in India. Dit uitstel ontnam Riyanto de motivatie om verder te gaan. Hij verliet de congregatie.
Intussen had een wereldheer, Johannes Gausana, een aanvraag ingediend om montfortaan te worden. Hij had zijn filosofische en theologische studie af en deed zijn pastoraal jaar in Bogor. Na de nodige informatie ingewonnen te hebben, werd hij door de delegatieoverste aangenomen en toegevoegd aan de communiteit van Sintang. Blij en vol geestdrift werkte Johannes samen met de confraters aldaar. Om montfortaan te worden moest hij na verloop van tijd het noviciaat doorlopen. Vanwege zijn hoge leeftijd werd besloten hem naar Manilla te sturen waar hij met montfortaanse kandidaten uit India en de Filipijnen op 30 mei 1994 het noviciaatsjaar begon. Na zijn professie komt hij een jaar later terug om te gaan werken in Putussibau.
Een ander te vermelden feit was de viering van het zilveren priesterfeest van Peter Hoogland op 6 maart 1994. Een mooie viering met een somber uitzicht, immers een week na de feestelijkheden, nam pater Frans Luiten, na 23 jaar werken in het diocees Sintang, afscheid van Indonesië. Hij ging een nieuwe taak beginnen in Nederland.
In dezelfde tijd kwamen in Bandung de novicen twee weken zonder magister te zitten. Nico Schneiders, die Wim Peeters verving tijdens diens studie in Amerika, werd ziek en moest voor een operatie opgenomen worden in het St.-Borromeus ziekenhuis. De ad interim taak van Nico werd overgenomen door frater Johannes Tandang.


   306   307   308   309   310