Page 309 - geschiedenis
P. 309

Hoofdstuk 8. Indonesische delegatie in overgangsfase 1994 - 1998 295
Workshop en delegatieberaad met veel rook
Bosbranden hadden Borneo geïsoleerd en waren het grote nieuws in de maand september 1994. Ondanks een verstikkende rook kwamen de montfortanen op 10 oktober toch bij elkaar in Sintang. In plaats van een retraite werd een workshop van drie dagen gehouden met het thema "De Montfortaanse Zending", naar het boekje van het generaal kapittel. Buiten de oude hap waren deze keer 8 jonge montfortanen aanwezig, 6 fraters die hun pastorale stage liepen en 2 jonge broeders. Met het kapittelstuk als uitgangspunt werd het montfortaan-zijn in Indonesië op de eerste dag bevraagd door te spreken over: "Ik, montfortaan", op de tweede dag "Ik en de communiteit" en op de derde dag "Ik en de congregatie". Tot uiting kwam de wens dat in de toekomst het leven in communiteitsverband en werken in teamverband de montfortaanse stijl van leven en werken moest zijn. Niet verwonderlijk dus dat gekozen werd te streven als equipe mobile te gaan werken. Het meepraten van de jonge montfortanen opende een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de Indonesische montfortanie. Degene die daaraan moest wennen, was vooral de oude groep op Borneo.
Na de workshop gingen de ouderen verder met het jaarlijks delegatie- beraad. Ter sprake kwam de ontmoeting van Piet Derckx en Kees met Mgr. Doera op 23 september in Bandung. Ook werd het volgende besloten: Ignatius Widodo zal Kees vervangen in de parochie Lebang. Kees verhuist naar Putus- sibau na eerst van januari tot maart 1995 een cursus voor mediores (religieuzen van middelbare leeftijd) te hebben gevolgd in Salatiga. Henk Kalter zal na Pasen op verlof gaan en Peter Hoogland zal vanuit Putussibau zijn plaats innemen in Benua Martinus. Daarbuiten werd Hub Swerts opnieuw voor 3 jaar benoemd tot overste van het klooster Menyurai en Piet van Hoof tot huiseconoom. Hub zou delegatie-econoom blijven. Er werd bekend gemaakt, dat de statuten van de Nederlandse provincie vertaald waren. De confraters werden verzocht ze te bestuderen. Ook werd bekend gemaakt, dat frater Konradus Hancu, Mateus Juang en Ignatius Widodo op 8 december 1994 in Bandung hun eeuwige geloften zullen afleggen. Enkele dagen daarna zal op 11 december frater Widodo de diakenwijding ontvangen van Mgr. Alexander Djajasiswaja en volgens plan zal hij priester gewijd worden op 14 mei 1995.
Als afsluiting van het beraad werd nog medegedeeld dat onlangs op 7 augustus de delegatie-overste dertien novicen officieel had aangenomen en overgedragen aan de novicenmeester Wim Peeters en dat op 15 augustus negen jongens met het afleggen van de eerste geloften hun noviciaat hadden beëindigd. Op dat moment waren er 28 fraters en 5 broeders met tijdelijke


   307   308   309   310   311