Page 310 - geschiedenis
P. 310

296 SMM in Indonesië 1939-2005
geloften, plus 10 tweedejaars novicen, 13 eerstejaars novicen en Johannes Gausana in Manilla.
De delegatie-overste naar Manilla
en een kort bezoek van pater generaal aan Bandung
Op 18 november 1994 ging de delegatie-overste Piet Derckx naar Manilla, om de priesterwijding van de twee eerste Filippijnse montfortanen bij te wonen. De wijding werd op 20 november verricht door Kardinaal Jaime Sin, de aartsbis- schop van Manilla. Na het feest vergaderden op 22 november de delegatie- oversten van Azië in aanwezigheid van pater generaal William Considine. Er werd gesproken over de mogelijkheid van een internationaal noviciaat in Manilla. Wat was het geval? De Filippijnen hadden niet voldoende mensen en kandidaten en hoopten op hulp van andere delegaties. Op dat moment hadden ze hulp uit India van pater Anthony Pereira en uit Schotland van pater Donald McDonald. Vervolgens werd besproken hoe en waar in augustus 1995 de gezamenlijke voorbereiding op de eeuwige geloften zou plaatsvinden. Aan die voorbereiding zouden ook drie kandidaten uit Malawi deelnemen.
In Manilla had pater Bill Considine blijk gegeven een kort bezoek aan Bandung te willen brengen, alvorens volgens plan naar India te gaan. Zodoende reisde hij met Piet naar Bandung voor een kort bezoek. Bij aankomst op het seminarie werd naar gewoonte de hoge gast op een speciale manier ontvangen. De scholastieken hadden ervoor gekozen de generaal te verwelkomen volgens Dajak-adat, met dans en het doorslaan van een dwarspaal die de deur versperde. Bill kreeg een groot kapmes in de hand. In de mening dat het een houten paal of bamboe was, verzamelde Bill al zijn krachten om in één slag de paal door te slaan. Helaas was het geen houten paal of bamboe maar suikerriet, met als gevolg dat het kapmes doorschoot en behalve de paal ook zijn schoen door- kliefde en zijn teen verwonde. De eerste hulp moest eraan te pas komen. Gelukkig weerhield dit incident Bill niet, om de jonge montfortanen van het scholasticaat en later de novicen te ontmoeten. Onder andere liet hij hen weten: "Momenteel zijn er 1100 montfortanen, waarvan de meerderheid leeft op het noordelijk halfrond voornamelijk in Frankrijk, Nederland en Italië, elke provincie met ongeveer 200 leden. Maar, zoals jullie weten, zijn er in het noordelijk halfrond nauwelijks roepingen meer. Juist op het zuidelijk halfrond groeit het aantal roepingen".
Pater generaal spoorde de jonge Indonesiërs aan om mede met hem de congregatie naar een nieuwe tijd te voeren. Pater Bill nam heel bijzonder tijd om te spreken met Ignatius Widodo, Konradus Hancu en Mateus Juang, die op 8 december 1994 hun eeuwige geloften gingen uitspreken.


   308   309   310   311   312