Page 311 - geschiedenis
P. 311

Hoofdstuk 8. Indonesische delegatie in overgangsfase 1994 - 1998 297
Na drie dagen Bandung verliet Bill Considine op 28 november Indonesië om volgens plan een bezoek te brengen aan India.
De eeuwige geloften van de eerstelingen en de priesterwijding van pater Widodo
Het besluit van de missionarissen in de tachtiger jaren om Indonesische montfortanen op te leiden, bleef de vraag oproepen: zullen veel Indonesiërs montfortaan worden? Is de congregatie opgewassen tegen tegenvallers en stor- men die opsteken?
Na tien jaar kwam een voorlopig antwoord, toen op 8 december 1994, op het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, de fraters Widodo, Konradus en Mateus hun eeuwige geloften deden als leden van de congregatie. De eerste in Indonesië opgeleide montfortanen, vruchten van een SMM-boom die hoop bood op de toekomst. Na de diakenwijding begon Widodo zijn pastorale taak in de parochie Lebang. De andere twee vertrokken naar Manilla om de Engelse taal bij te spijkeren en internationale ervaring op te doen.
Op 21 maart 1995 werd op feestelijke wijze in Sintang het 40-jarig priesterfeest van Hub Swerts herdacht met een pontificale hoogmis, voorgegaan door Mgr. Doera. Nauwelijks twee maanden later was de grote dag voor Ignatius Widodo. Hij werd in de kathedraal van Sintang priester gewijd door Mgr. Doera. Speciale gasten bij deze gelegenheid waren de ouders van Widodo, Toon Bernard en Theo van der Geest, vervanger van pater provinciaal. Mensen uit allerlei streken waren getuigen van dit historisch gebeuren. De eerste vrucht van de Indonesische montfortaanse opleiding, hoewel niet de eerste Indonesische montfortaan. Vóór Widodo was pater Alois Ding, gewijd in 1945, in 1949 toegetreden tot de congregatie. Na 50 jaar kregen de montfortanen nu een tweede Indonesische priester. Op 23 mei vierde pater Ignatius Widodo zijn eerste eucharistie in het Montfort-seminarie te Bandung. Daarna ging hij naar zijn geboortestreek Magelang op Midden Java, waar hij vol dankbaarheid met zijn familie de Eucharistie vierde.
Putussibau opent een nieuwe communiteit
Vóór de feestelijkheden rond de priesterwijding van Widodo had er op 22 maart 1995 een delegatieberaad plaats gevonden waarin besloten was in de geest van het generaal kapittel meer aandacht te besteden aan "Evangelisatie à la Montfort" en het "communiteitsleven". Zo werd besloten voor Putussibau


   309   310   311   312   313