Page 314 - geschiedenis
P. 314

300 SMM in Indonesi├ź 1939-2005
en pater Piet in Bandung. Om die wens concreet te maken, werd Kees aangeduid als contactpersoon voor Kapuas Hulu en Jacues Maessen voor de afdeling Sintang.
Mgr. Doera trekt zich terug
In een brief gericht aan alle gelovigen van bisdom Sintang schrijft Mgr. Doera op 1 januari 1996:
"Paus Johannes Paulus II heeft mijn brief no. SR 01-95 gedateerd 9 februari 1995, waarin ik mijn ontslag als bisschop van Sintang heb aangeboden, aanvaard. Dit staat vermeld in de ochtendeditie van het Vaticaanse L'Osser- vatore Romano. Ook staat de aanstelling vermeld van de heer Agustinus Agus, wereldheer en vicaris generaal van het bisdom Sanggau als Apostolisch Administrator van het bisdom Sintang 'sede vacante ad nutum Sanctae Sedis...'.
Op 4 Januari 1996 zal Mgr. Agustinus Agus komen overleggen met het gewezen hoofd en weer naar huis teruggaan. Hij zal op 21 januari 1996 tijdens een eucharistieviering in de kathedraal officieel geïnstalleerd worden. Bij dezelfde gelegenheid wordt de jurisdictie over het bisdom Sintang overgedragen van mij als gewezen hoofd naar Mgr. Augustinus Agus als het nieuwe hoofd ".
Dit bericht betekende het einde van Mgr. Doera als bisschop van Sintang. De terugtreding van Mgr. Doera had onmiddellijk een negatief effect voor de priesterwijding van Konradus Hancu en Mateus Juang. Mgr. Doera was gevraagd voor de priesterwijding en hij had zich daarvoor bereid verklaard op 17 maart 1996, maar de nieuwe administrator had laten weten bezwaren te hebben, indien Mgr. Doera de wijdingen zou doen. Gelukkig was Mgr. Hieronymus Bumbun bereid de taak van Mgr. Doera over te nemen en zo konden de twee montfortanen alsnog volgens afspraak in Putussibau priester gewijd worden.
Pionier Harry L'Ortye is niet meer
In 1982 eindigde pater L'Ortye zijn werkzaamheden op Borneo, waar hij van 1939 tot 1963 regionale overste was van de montfortaanse missionarissen. Hij was bemind bij zijn confraters, een voorbeeld in zijn geloofsbeleving; ook de Dajaks spraken zijn naam vol eerbied uit. Een serieuze man, die zijn werk vol overgave verrichtte. In de jaren dat hij op Borneo was, heeft hij gewerkt in Bika, Benua Martinus, Sintang (1946), Sedjiram (1948), Bika (1959), Benua Martinus (1963) en vanaf 1971 opnieuw in Sedjiram. Na zijn gouden priesterfeest in 1982 nam hij afscheid van Sedjiram en Borneo; hij ging rusten


   312   313   314   315   316