Page 316 - geschiedenis
P. 316

302 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
Winterswijk. Op 1 juli 2004 overleed hij te Aalten en ligt nu te rusten op het kloosterkerkhof in Oirschot.
Eerste en eeuwige geloften
Op 15 augustus 1996 deden vijf fraters hun eerste geloften en drie anderen: Kasimirus Jumat, Stefanus Seli en Johanes Sumadi hun eeuwige geloften. Terzelfder tijd waren vijf andere fraters op Midden-Java in het instituut Roncalli bezig met een retraite. Onder persoonlijke begeleiding bereidden zij zich voor om bewust en gemotiveerd hun aanvraag te doen voor de eeuwige geloften het komende jaar.
Op 10 augustus waren zeven jongens hun noviciaat begonnen en een week later verhuisden vier tweede-jaars novicen naar het scholasticaat om te beginnen met hun filosofische en theologische studie.
Een voorspelling
In augustus 1996 ging in de parochie Putussibau een pamflet rond met de mededeling dat het tussen 5 en 8 oktober pikdonker zou zijn; er zou een storm opsteken, een zonsverduistering zijn, geen elektriciteit, de olielampjes en ander vuur zou niet ontvlammen. Het enige wat licht zou geven in de streek rond Putussibau, zou een kaars zijn, aangestoken met lucifers gezegend door de pastoor. Vanaf dat moment had de pastoor niets anders te doen dan kaarsen en lucifers zegenen. Wegens pastorale beslommeringen was pastoor Kon niet altijd thuis en moest de stage-loper frater Kasmir de taak van de pastoor overnemen. Na inkopen gedaan te hebben op de markt, kwamen de mensen niet alleen voor de zegening van een kaars en lucifers, maar ook voor de zegening van al hun andere gekochte waren. Niet alleen de gewone man, zelfs hogere ambtenaren werden door dit syndroom geraakt, hoewel zij over het algemeen er niet voor durfden uitkomen. Daarom zonden zij hun hulp in de huishouding of stuurden het met iemand mee. Hoe dichter bij 5 oktober des te onrustiger werd men en des te meer mensen kwamen naar de pastorie. De dag brak aan en wat bleek? De zon scheen zoals de dagen ervoor en de beminde gelovigen voelden zich beschaamd, maar de kaarsenverkopers glunderden. Zij hadden winst!


   314   315   316   317   318