Page 317 - geschiedenis
P. 317

Hoofdstuk 8. Indonesische delegatie in overgangsfase 1994 - 1998 303
Bijeenkomst in huize Laverna
Op 8 november kwamen de montfortanen bij elkaar in huize Laverna, gelegen in het stadje Sanggau. In tegenstelling tot het vorige delegatie-keuzeberaad waren nu zes jonge montfortanen aanwezig. Provinciaal Charles Voncken was vanuit Nederland overgekomen om bij dit keuzeberaad aanwezig te zijn. Omdat het het einde was van de drie-jaarse bestuurtermijn, gaf delegatie-overste Piet Derckx verantwoording van de werkzaamheden tijdens de periode 1993-1996. Hij rapporteerde, dat het bestuur 15 keer had vergaderd. Tijdens de eerste vergadering waren de taken verdeeld en prioriteiten geformuleerd.
De eerste prioriteit was de permanente vorming voor oudere confraters promoten en informatie verschaffen aangaande cursussen, zoals in Roncalli/ Midden Java (retraitehuis speciaal voor religieuzen) en ook de permanente vorming voor de jongere confraters die in de praktijk staan, fraters die het pastoraal jaar maken of zich pastoraal oriƫnteren.
Een tweede prioriteit was de montfortaanse opleiding in Bandung.
De derde het communiteitsleven.
Piet beschreef de successen, maar liet niet na te bekennen dat er meer gedaan had moeten worden: "We zouden vaker de communiteiten hebben moeten bezoeken, meer aandacht aan permanente vorming van jong en oud, meer aandacht voor de opbouw van het communiteitsleven en montfortaanse werken..."
Naast de nodige aandacht voor de prioriteiten, had het bestuur ook aandacht geschonken aan het nieuwe werk "Kobus" van Jacques Maessen, aan het regelen en werven van fondsen voor de oude dag, ziektekosten, brand, onge- lukken e.d.
Sprekende over de relatie met bisdom Sintang, bracht Piet het contract ter sprake. De montfortanen en het bisdom hadden verschil van mening over wie de verantwoordelijkheid droeg over de pastores in dienst van het bisdom. Het bestuur bleef van mening, dat het bisdom die verantwoording droeg.
De verkoop van de zagerij met aanverwante gebouwen op Sungai Putih aan PT Kirana Windu was een ander aandachtspunt. Het wegvallen van de technische school, de zagerij met aanverwante gebouwen en werken hadden ernstige gevolgen voor de werknemers en onze broeders die daar jaren hebben gewerkt. Gelukkig waren de grootste problemen voor onze confraters opgelost, doordat broeder Ad Sommers nu bij de nieuwe werkgever fungeerde als voorman en tussenpersoon voor de vroegere werknemers van het bisdom. Broeder Piet van Hoof zette zijn werk voort op het erf van het Montfortklooster Menyurai.


   315   316   317   318   319