Page 319 - geschiedenis
P. 319

Hoofdstuk 8. Indonesische delegatie in overgangsfase 1994 - 1998 305
zending. Het begin van een einde en de voorbereiding van een begin. De "missie van Sintang" bestaat eigenlijk niet meer; in Sintang, Putussibau en Benua helpen de montfortanen nog wel, maar er zijn vele anderen, die dat ook doen en de leiding is in handen van anderen, waarvan de meesten geen historisch besef hebben en dus niet uit eigen ervaring weten wat de montfortanen in de voorbije 50 jaren voor dit bisdom gedaan hebben. Ook de werkplaats waar de broeders in het verleden veel voor het bisdom gedaan hebben is nu verkocht aan een rubberfabriek.... De montfortanen hebben in Sintang een groot klooster/huis Biara Montfort en in 1996 hebben ze van giften een stuk land gekocht. Piet van Hoof kan met zijn activiteiten daarheen verhuizen en het gebied klaar maken zowel voor agroforestry als voor het werk van geloofsverdieping onder de jongeren. In Putussibau hebben ze ook nog een stuk land en in Bandung twee vormingshuizen en een stuk land in het zuiden van Java."
Nadenkend over de toekomst schrijft Charles verder:
"De confraters staan voor een overgangssituatie, waarin de toekomst moet worden voorbereid. Deze is begonnen door twee Indonesiërs voor te stellen als raadsleden en pater Widodo in te werken om later de taak van overste te vervullen. Kasimirus Jumat zal na zijn priesterwijding verder studeren. De toekomstplanning kan alleen in alle voorlopigheid plaats vinden door de voorbereiding van de confraters voor de nieuwe taken. Geloofsverdieping op Borneo, vorming en Mariaal apostolaat op Java en misschien een dependance op Flores. Wat de financiële situatie betreft kan gezegd worden dat tot nu toe de groep zich kan redden met de inkomsten, de rentes en de giften, die via activiteiten van vooral de confraters in Bandung en de missieprocuur binnenkomen. Ook draagt bijvoorbeeld Hub Swerts mede via zijn broer nogal wat bij vanuit zijn fondsen. Er wordt aan gewerkt dat de confraters via bijdragen uit Indonesië in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Van het geld dat ter beschikking staat voor de vorming en opleiding in Bandung wordt de helft voorlopig verder uitgebouwd met de rente, de rente van de andere helft is nodig voor de exploitatie. De verdere specialisatie is een sector waarvoor eigenlijk geen geld aanwezig is en ook voor eventuele bouwwerken ontbreken de fondsen."
Visie en Missie
"Bereid de toekomst goed voor, ga uit van een visie die je helpt bij het goed uitvoeren van de montfortaanse missie". Deze raad van Charles Voncken spoorde de nieuwe delegatieraad aan de visie en missie van de Indonesische montfortanen te bespreken tijdens hun eerste vergadering in Sintang op 9 november 1996. Als resultaat van dat gesprek koos men voor Java Mariaal apostolaat en voor Borneo het uitbouwen van een equipe mobile. Deze visie


   317   318   319   320   321