Page 321 - geschiedenis
P. 321

Hoofdstuk 8. Indonesische delegatie in overgangsfase 1994 - 1998 307
verderop in Mysore. In een brief van 26 februari 1997 aan de provinciaal schreef Piet het volgende over deze ontmoeting:
"Het was best interessant. Helaas was de regionaal van Papoua New Guinea niet aanwezig wegens ziekte. We hebben 4 dagen serieus vergaderd en in het verslag kun je lezen dat we enkele concrete besluiten hebben genomen, waaronder de voorbereiding op de eeuwige geloften en ongoing formation. De vergadering werd begonnen met het voorlezen van een brief van de generaal, waarin voldoende punten stonden om te bespreken. Tijdens de vergadering kwam naar voren dat vooral India en de Filipijnen hoopten op meer samen- werking met ons. Indonesië zou geïsoleerd raken als we niet actief gingen samenwerken. Hieruit is het besluit gekomen om in India een stage te houden met een programma van ongoing formation voor hen die reeds de eeuwige geloften hebben. Ik denk dat het een goed programma is, maar wel kostbaar. Het is de bedoeling, dat onze Indonesische mensen drie maanden eerder naar India gaan om een cursus Engels te volgen alvorens te beginnen met de stage. We hebben zowat uitgerekend dat het per persoon neerkomt op 2.990,– US$ ."
Tijdens de ontmoeting werd ook gesproken over de mogelijkheid samen een missie te beginnen ergens in Azië en de confraters in Papoua New Guinea te helpen. De vergadering werd gesloten met de afspraak in 1999 samen te komen in Bandung.
De resultaten van Mysore hadden de nodige consequenties voor Indonesië. Zo moest bekeken worden wie de voorbereiding op de eeuwige geloften zou kunnen volgen in India. De klas van frater Martinus Widyatmoko was aan de beurt, helaas hadden enkele fraters en broeders van die lichting behoorlijk moeite met de Engelse taal. Een voorbereiding van drie maanden zou niet voldoende zijn. Het delegatiebestuur besloot uiteindelijk alleen degenen te sturen, die ertoe in staat waren.
Lanjing krijgt een nieuwe kerk en het bezoek van pater Fred Scragg
Reeds lang hadden de mensen in de Lebang-rivier uitgekeken naar een echte kerk in Lanjing. Om aan dat verlangen vorm te geven nam pater Ignatius Widodo het initiatief tot concretisering van dat verlangen. Zijn initiatieven hadden succes. Hij nodigde Mgr. Agus uit om op 25 maart 1997 de viering voor te gaan van de eerste steenlegging, gelegd door het districthoofd Abdullah Kamarullah. Er waren 600 mensen aanwezig. De voorzitter van de bouw- commissie, Ignatius Melandang, gaf in zijn speech blijk van het verlangen zo snel mogelijk met de bouw klaar te komen, toen hij zei: "De parochianen zien


   319   320   321   322   323