Page 322 - geschiedenis
P. 322

308 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
al jarenlang uit naar een echte parochiekerk. Tot op dit moment komen we samen in een te kleine kapel, die we 27 jaar geleden met hand- en spandiensten samen gebouwd hebben".
Op 14 april 1997 arriveerde de generale econoom Frederick W. Scragg in Bandung. Alvorens door te reizen naar Borneo bezocht hij behalve het scho- lasticaat en noviciaat en ook Joep van Lier in de St.-Paulus parochie. Fred was heel tevreden over hetgeen hij in Bandung zag. Spijtig dat hij zo weinig dagen had gereserveerd voor Bandung, aldus zijn commentaar bij zijn vertrek naar Borneo. Over zijn ervaringen met de confraters aldaar merkte Fred op dat de situatie in het bisdom Sintang een erfenis was van de Nederlandse missio- narissen, die al hun aandacht vestigden op het missionaire werk. Het commu- niteitsleven had zich daaraan aangepast. Hij drukte de hoop uit dat daar verandering in zou komen en de aandacht zou verplaatst worden naar een apostolische religieuze communiteit (religious apostolic community). In zijn visitatierapport maakt Fred de volgende aantekening over de opleiding:
"De opleiding of beter misschien de begeleiding van toekomstige Indonesische montfortanen is nu in handen van drie Nederlandse confraters. Op vrij korte termijn zal dat overgenomen moeten worden door jonge Indonesische montfortanen. De confraters ter plekke hebben daar volop oog voor, en werken daar ook aan. Met de hulp van de Nederlandse provincie bestaat de mogelijkheid voor de Indonesische montfortanen de nodige cursussen te volgen om in de toekomst de begeleiding van kandidaat-montfortanen op zich te kunnen nemen."
Over de situatie op Borneo maakt Fred de volgende opmerking:
"De Indonesische montfortanen verwachten op hun werkplek een inspirerend communiteitsleven. Op pastorieƫn is dat nauwelijks te realiseren. De parochianen zijn gewend er elk moment van de dag binnen te komen. Dat stoort het communiteitsleven. Gebedsmomenten bijvoorbeeld zijn moeilijk in te bouwen in zo'n situatie. Is het niet beter dat een smm-communiteit in een parochie niet in de pastorie, maar in een eigen huis woont? Bij realisatie daarvan zou zo'n huis uitvalsbasis van een soort equipe mobile kunnen zijn."
Tenslotte geeft hij de volgende raad:
"Communicatie met de Indonesische confraters en studenten is moeilijk. De meesten beheersen de engelse taal nauwelijks. Het zou goed zijn als daar aandacht aan besteed wordt in de toekomst. We zijn een internationale congregatie, en het moet mogelijk blijven dat montfortanen van verschillende nationaliteiten met elkaar communiceren."


   320   321   322   323   324