Page 323 - geschiedenis
P. 323

Hoofdstuk 8. Indonesische delegatie in overgangsfase 1994 - 1998 309
Fred stelt vervolgens voor dat Indonesië zo snel mogelijk van een provinciale delegatie overgaat naar een generale delegatie. Op 1 mei verlaat Fred Scragg Indonesië en gaat terug naar Rome.
Wijding van twee montfortanen
Beetje bij beetje groeit het aantal montfortaanse jonge priesters. Op 25 juni 1997 werden in de kerk van de St.-Paulusparochie te Bandung, Stef Seli en Johanes Sumadi priester gewijd. Pater Stef kreeg bij die gelegenheid de benoeming voor de communiteit van Sintang, met als werkterrein de parochie Lebang en Pater Sumadi voor de communiteit van Putussibau, met als werkterrein de staties en parochies buiten de stad Putussibau. De priesterwijding van deze twee montfortanen werd beschouwd als opening van het Montfortjaar waarin herdacht werd dat 50 jaar geleden de heiligverklaring plaatsvond van Louis-Marie Grignion de Montfort door Paus Pius XII. Dit feestelijk gebeuren werd op allerlei manieren en op verschillende plaatsen gevierd. Behalve speciale gebedsdiensten, wijdden de montfortanen speciale aandacht aan de rondzendbrief van generaal pater William Considine getiteld: "Evangelisatie à la Montfort".
Delegatie-overste-zijn een full time job
Na 9 jaar lang rector te zijn geweest van het Montfort seminarie en de laatste 5 jaar daarbij ook nog delegatie-overste, liet Piet Derckx in de raadsvergadering van 26 juni 1997 weten dat het tijd werd de dubbele functie van delegatie- overste en rector te splitsen. De groei van de delegatie vraagt, dat een delegatie- overste meer aandacht besteed aan de communiteiten en ze regelmatiger bezoekt, aldus Piet. De raad kreeg de taak aan de wens van Piet vorm te geven, door uit te zoeken hoe binnen enkele jaren daarvoor personeel klaar te maken en behuizing te vinden voor een full time delegatie-overste. Wat de behuizing betreft kon het aanbod van het huis gelegen naast het noviciaat, een oplossing bieden. Dat huis lag vast aan het noviciaat en zou mettertijd bij het novi- ciaatsgebouw getrokken kunnen worden. Het had vier kamers, kantoorruimte en een recreatie/eetruimte. Dat aanbod werd door de bestuursleden positief ontvangen, bleef over het verlof van pater provinciaal Charles Voncken.
Het voorstel van Fred Scragg om van Indonesië zo snel mogelijk een generale delegatie te maken werd door de delegatieraad eveneens positief ontvangen met


   321   322   323   324   325