Page 324 - geschiedenis
P. 324

310 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
de aantekening dat de status van provinciale delegatie in de momentele groeiperiode gunstiger was.
Als voorbereiding op zijn taak als nieuwe rector volgde pater Widodo in Frankrijk de drie maanden durende SIM (Stage International Montfortain).
Een parochie op Flores
Het delegatieberaad van 26 juni 1997 ging over belangrijke punten als per- manente vorming, fondsvorming voor de montfortaanse opleiding, de uitbreiding op Flores en het te bouwen klooster in Putussibau. Wat dit laatste punt betreft, waren de aanwezige confraters het erover eens dat het te bouwen klooster geschikt gemaakt moest worden voor categoriale pastoraal Ć  la Montfort. Na lang heen en weer gepraat werd besloten een klooster te bouwen, waar plaats zou zijn voor 10 montfortanen met daarbuiten een accommodatie voor het geven van cursussen en groepsbegeleiding. Joep van Lier zou contact opnemen met een architect in Bandung met de aantekening, dat de uitvoering van dit plan in 1999 moest plaatsvinden. Zoals beloofd nam Joep, terug in Bandung, contact op met architect Rompis, die bereid gevonden werd tekeningen te maken. Maar wie zou de bouw uitvoeren, wie zou toezicht houden?
Voor het vinden van een aannemer werden al snel goede wegen gevonden, maar wie houdt het toezicht? De oplossing voor dit laatste probleem kwam toen Joep liet weten graag terug te keren naar Sintang. Hij zou dan toezicht kunnen houden. De wens van Joep werd werkelijkheid door zijn benoeming tot overste van Biara Montfort in Sintang met de aanvullende taak toezicht te houden op de bouw van het klooster in Putussibau. Hub Swerts werd opgedragen voor de bouw de instemming van bisschop Agus te vragen en tevens hem in te lichten over de terugkomst van Joep in Sintang. Nadat de lichten op groen stonden, nam Joep afscheid van zijn parochie en na een verlof in Nederland verhuisde hij naar Sintang.
Een ander punt dat tijdens het beraad naar voren kwam was het openen van een parochie in het bisdom Ruteng op Flores. De reden hiervan was het bericht dat het seminarie St.-Paulus in Mataloko (ook seminarie Sintang ge- noemd) ging sluiten. Door de sluiting van dat seminarie verloren de mont- fortanen een mogelijkheid kandidaten te werven, immers congregaties mochten op de andere seminaries in Flores dan pas kandidaten werven, als ze een parochie hadden. Door het openen van een parochie op Flores kon daarom dat probleem opgelost worden. Pater Konradus Hancu kreeg de opdracht bij Mgr.


   322   323   324   325   326