Page 325 - geschiedenis
P. 325

Hoofdstuk 8. Indonesische delegatie in overgangsfase 1994 - 1998 311
Eduardus Sangsun, bisschop van Ruteng, informatie in te winnen over het waar en wanneer de montfortanen in zijn bisdom een parochie konden openen. De vergadering sprak de hoop uit in 1999 een eigen parochie op Flores te hebben.
Broeders van Huijbergen en de Broeders van St. Gabriël
Tijdens het schooljaar 1997/1998 kwam broeder Marcel van de broeders van Huijbergen les geven op de basisschool Karya Budi in Putussibau. De afspraak was, dat een jaar later meer broeders zouden komen en zij de scholen van Yayasan Sukma onder hun hoede zouden nemen. Broeder Marcel verbleef op de pastorie in de montfortaanse communiteit, die bestond uit pater Kon, pater Sumadi, de fraters Josef Dwi, Josef Jehara en broeder Niko. Naar de komst van de broeders van Huijbergen was al lang uitgekeken, omdat het goed runnen van scholen mensen met ervaring vroeg. Inderdaad kwamen na verloop van tijd meerdere broeders en openden ze een eigen huis bij het jongensinternaat.
Even nadat br. Marcel in Putussibau begonnen was liet de superior van de broeders van St Gabriël vanuit Singapore weten graag Bandung te bezoeken om te spreken over een eventueel werk in Indonesië. Broeder Mark Tee, directeur van Montfort Boys' Town in Maleisië en broeder Dominic Kiong, titulair superior van Singapore-Maleisië, kwamen even later voor een vierdaags bezoek. Ze hadden een gesprek met de delegatie-overste, brachten een bezoek aan bisschop Alexander Djajasiswaja, het Karmelietessenklooster in Lembang en aan de welbekende tuinen van Bogor. Br. Mark en Dominic waren zeer te spreken over de ontvangst, maar konden bij hun vertrek nog niets definitiefs zeggen over een eventueel werk in Indonesië. Wel hadden ze Piet gevraagd contact op te nemen met de bisschop van Ruteng om hem te vragen naar mogelijkheden in zijn bisdom op gebied van landbouw, tuinbouw en veeteelt. Later bij gelegenheid van de priesterwijding van Kasmir heeft Piet met de bisschop daarover gesproken. De bisschop was zeer enthousiast en bood de broeders de gelegenheid en steun om een "Boys Town" te openen in Labuan Bajo. Hij zou hen daarvoor de nodige grond beschikbaar stellen. De broeders zijn niet ingegaan op dat aanbod.
Pater Claude Sigouin
Voor een bijeenkomst van de montfortanen in Wisma Laverna, Sanggau van 29 september tot 4 oktober 1997 was de montfortaan Claude Sigouin uitgenodigd. Claude was op dat moment directeur van het centrum montfortaanse spiri- tualiteit (CIM) in Leuven. Daarvoor was hij een tijdlang overste geweest van


   323   324   325   326   327