Page 326 - geschiedenis
P. 326

312 SMM in Indonesië 1939-2005
het montfortaanse scholasticaat in Manilla. Claude was uitgenodigd te spreken over de Montfortaanse spiritualiteit, maar bij aankomst in Indonesië woedde op Borneo een grote bosbrand, zo ernstig dat de vluchten naar Borneo wegens rookoverlast en gebrek aan zicht voor lange tijd waren afgelast. Voor hem bleef niets anders over dan naar Bandung te gaan en daar zijn kennis over te dragen aan de scholastieken. Hij sprak met hen over "My Spiritual Journey as a Montfortian". Omdat Claude tijd te over had gaf hij dezelfde inleiding ook aan de diakens Kasmir, Ludovikus en Arifin, die op dat moment in het noviciaat verbleven.
Priesterwijding op Flores en een belangrijke gast
'Langzaam maar zeker' is het gezegde dat toegepast kan worden op de groei van de montfortanen in Indonesië. Op 18 oktober 1997 had in de parochie Timung op Flores de priesterwijding plaats van Kasimirus Jumat door Mgr. Eduardus Sangsun. Kasmir was de eerste montfortaan, die op Flores werd priester gewijd. Pater Alois Ding was eveneens op Flores priester gewijd, maar die was toen nog geen montfortaan. De jonge priester Kasmir kreeg de benoeming om theologie en mariologie te studeren in Manilla op de Filipijnen.
Delegatie-overste Piet Derckx die voor deze wijding naar Flores was gekomen, maakte van de gelegenheid gebruik te spreken met de bisschop. Behalve over de broeders van St.-Gabriël werd ook het openen van een parochie en het eventueel verrichten van categoriaal werk besproken. Een maand na dat informeel gesprek bracht bisschop Sangsun op zaterdag 15 november een tegenbezoek in Bandung. Behalve een ontmoeting met de delegatie-overste nam de bisschop ook tijd voor een gesprek met de scholastieken. Mgr. Edu (zo werd hij door bekenden genoemd) zei: "Ik heb de congregatie der montfortanen allereerst leren kennen door frater Kasmir, pater Konradus en superior Piet Derckx. Tijdens de ontmoeting met Piet hebben we het gehad over de montfortanen wereldwijd, over de opleiding in Bandung, maar ook over de toekomst van de montfortanen in Ruteng. Daarom ben ik nu hier om elkaar beter te leren kennen".
De vriendelijke woorden van de bisschop lokte een applaus uit en waren een uitnodiging voor de scholastieken om allerlei vragen te stellen. Zo vroeg een frater wat de bisschop dacht over het plan van de montfortanen te werken in het diocees Ruteng. "Alles hangt af van de bereidheid van de montfortanen", was zijn antwoord. Onder de scholastieken waren enkele jongens, die ervaren hadden dat de kleinseminaries in zijn bisdom hun seminaristen verboden te solliciteren bij een ander diocees of congregatie (waaronder de montfortanen) die niet op Flores werkten. Mgr. Edu liet tot


   324   325   326   327   328