Page 327 - geschiedenis
P. 327

Hoofdstuk 8. Indonesische delegatie in overgangsfase 1994 - 1998 313
opluchting van allen weten: "Dit verbod geldt niet meer voor de montfortanen". Met andere woorden de montfortanen mochten vanaf dat moment officieel kandidaten werven op de twee kleinseminaries van het bisdom: het seminarie Pius XII in Kisol en het seminarie Johanes Paulus II in Labuan Bajo. Bisschop Edu was een dag en nacht op het Montfort Seminarie.
Aanpassingen en veranderingen
Al enige tijd deden de geruchten de ronde dat er veranderingen en aanpassingen zouden geschieden op de filosofische faculteit in Bandung. De priester- opleiding zou in het vervolg geschieden in drie fases: een eerste fase van 4 jaar met als afsluiting de titel Strata 1 (S1). Een tweede fase van 1 jaar, bestaande uit het pastoraal praktijkjaar en een derde fase van 2 jaar met studie pastoraal die zou afgesloten worden met de titel Strata 2 (S2). Bij het ingaan van de nieuwe opzet werd besloten de scholastieken van S1 te scheiden van hen die gingen studeren voor S2. Zij die voor S1 studeerden bleven in het Montfort Seminarie, maar waar de fraters van S2 onderbrengen? Er was al eens gespeeld met de gedachte om het noviciaat te verhuizen naar Flores en het noviciaats- gebouw in Gunung Kencana te gebruiken voor hen die pastoraal studeerden. Tijdens het delegatieberaad van 23 februari 1998, kwam behalve de bouw van het nieuwe klooster in Putussibau, de priesterwijding van Ludo en Dwi en hun studie spiritualiteit in Rome, ook het bovengenoemde ter sprake. Voor het jaar 1998/1999 waren er 32 scholastieken en 17 eerste jaar novicen. Indien het aantal novicen ook in de komende jaren even groot bleef, zou het scholasticaatsgebouw te klein zijn, was de redenering. Vandaar de vraag: "Zouden we het noviciaat naar Flores verhuizen"? De meeste kandidaat- montfortanen waren afkomstig van Flores, bovendien was besloten een nieuwe parochie in Poco, 11 km. van Ruteng, te openen. Allemaal redenen die een verhuizing van het noviciaat naar Flores ondersteunden. Het beraad kon zich vinden in deze redenering en gaf haar steun.
Intussen had Joep na zijn verlof van 3 juli tot 12 augustus 1998 een cursus "begeleider voor jonge priester" gevolgd in Girisonta (Java) en was hij verhuisd naar het Montfortklooster in Sintang. De bouw van het nieuwe klooster "Deo Soli" in Putussibau kon nu beginnen.
Nog voor het vertrek van Joep uit Bandung hadden op 22 februari 1998 twee Dochters der Wijsheid, zuster Sylvie Belenger en zuster Desneiges Giroux, een bezoek gebracht aan Bandung. Ze kwamen de mogelijkheid bekijken of er


   325   326   327   328   329