Page 328 - geschiedenis
P. 328

314 SMM in Indonesië 1939-2005
toekomst was voor hen in Indonesië. Ze waren drie dagen in Bandung en daarna enige tijd op Flores. Het was louter een informatief bezoek.
Intussen was op de bestuursvergadering van 11 oktober 1997 de aanvraag voor de eeuwige geloften van 8 jonge montfortanen besproken met als resultaat drie van hen: frater Henky, broeder Niko en broeder Gunarto waren aangenomen, maar de vijf resterenden kregen te horen eerst hun studie af te maken en dan opnieuw aan te vragen. De drie genoemden werden naar Nairobi, de hoofdstad van Kenia, gestuurd voor de internationale voorbereiding op de eeuwige geloften samen met kandidaten uit India en de Filippijnen. Eigenlijk was deze voorbereiding in India gepland, maar omdat de kandidaten uit Afrika moeilijk- heden ondervonden bij het krijgen van een visum, was besloten de voor- bereiding te houden in het montfortaans groot-seminarie te Nairobi. Hoewel de voorbereiding pas begon op 7 juli gingen Niko en Gunarto reeds op 2 april 1998 naar Nairobi om zo meer tijd te hebben hun Engels op te vijzelen. Henky volgde begin juli. Na terugkomst in Indonesië deden ze op 4 oktober 1998 hun eeuwige geloften in de kapel van het Montfort-seminarie te Bandung.
Als afsluiting van het Montfortjaar ter gelegenheid van 50 jaar canonisatie van de H. Montfort werd in de zaal van de Laurentius parochie, Bandung, op 28 april 1998 een seminar gehouden met als thema: "Doe open voor Jezus Christus". Honderden gasten, vooral leden van het Maria Legioen waren aanwezig. Nico Schneiders gaf een inleiding over het leven van Montfort en Wim Peeters sprak over Montfort en het Maria Legioen. De bijeenkomst werd gesloten met een eucharistieviering voorgegaan door Piet Derckx en daarna een gezamenlijke maaltijd.
Na de sluiting van het Montfortjaar en na op 13 mei zijn taak als rector te hebben overgedragen aan Ignatius Widodo, ging Piet op verlof. Politiek gezien was het in Indonesië een onrustige tijd vanwege de vele demonstraties tegen de manier waarop president Soeharto het land bestuurde; sociaal/eco- nomisch was het land in crisis. Niet verwonderlijk dat het provinciaal bestuur wilde weten hoe zij die situatie moesten inschatten. Ze nodigden Piet met Joep, die ook op verlof waren, uit daarover tekst en uitleg te geven. De twee confraters wisten het bestuur gerust te stellen door te vertellen wat er precies gaande was, maar ook door te laten horen dat het werk van de montfortanen niets in de weg gelegd werd. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om verlof en steun te vragen voor de bouw van het klooster in Putussibau. Ze kregen de nodige instemming en bovendien financiële steun om het plan uit te voeren. Het plan om op het eiland Flores in Poco een parochie te openen werd eveneens met voldoening aanhoord. Als slot van de bijeenkomst kregen Piet en


   326   327   328   329   330