Page 329 - geschiedenis
P. 329

Hoofdstuk 8. Indonesische delegatie in overgangsfase 1994 - 1998 315
Joep de raad om niet lang meer te wachten van Indonesië een generale delegatie te maken.
Cursus montfortaanse spiritualiteit in Rome
Ludovikus Ndona en Dwi Putra Watun werden op 21 juni 1998 priester gewijd door Mgr. Michael Angkur, bisschop van Bogor, in de kerk van de H.-Familie in Cibinong, West Java. Als eerste taak kregen deze twee jonge montfortanen de opdracht naar Rome te gaan voor een cursus montfortaanse spiritualiteit. Als voorbereiding op die cursus gingen ze naar Singapore om de Engelse taal bij te werken. Ze zouden twee maanden bij de broeders van St.-Gabriël zijn, maar het liep helaas anders dan gedacht. In Jakarta hadden de mei-rellen plaats gevonden, waarbij vooral Chinezen het slachtoffer waren geworden. Als teken van protest tegen dat onrechtvaardig gebeuren, gaf Singapore aan autochtone Indonesiërs enkel voor korte tijd een verblijfsvergunning. Zodoende moesten Ludo en Dwi na vier weken het land verlaten, niet genoeg om hun cursus Engels af te maken. Hun ticket naar Rome was pas over een maand, zodoende moesten ze een maand terug naar Indonesië. Ze vertrokken uiteindelijk op 8 oktober. Aan de cursus in Rome namen 32 personen deel: 10 Dochters der Wijsheid, 11 Broeders van St. Gabriël en 11 Montfortanen. Het geheel werd gecoördineerd door pater Gerard Lemire, broeder Ignatius Mulloparampil en zuster Ines Maria del l'Eucharistia. De cursus had tot doel de deelnemers op te leiden tot formators.
De sociaal-politieke toestand in Indonesië
In 1997 rapporteerde de Wereldbank dat jarenlang het geld voor de opbouw van Indonesië 20 tot 30% verkeerd gebruikt was. In hetzelfde jaar leed Azië onder een monetaire crisis. Dit alles kwam heel slecht uit voor de regering van president Soeharto. Een economische crisis was niet tegen te houden. Toen de regering om een lening vroeg, heeft het IMF een onderzoek gedaan naar de economische situatie. Nadat Soeharto opnieuw gekozen werd als president voor de periode 1998 - 2003 ontstonden ongeregeldheden met als hoogtepunt de bezetting van het parlementsgebouw door studenten. Op 21 mei 1998 trad Soeharto af en werd hij opgevolgd door de vice-president Habibie. Mei werd een donkere maand, hetgeen begon met het doodschieten van studenten bij de Trisakti Universiteit gevolgd door een algemene chaos. Vooral de Chinezen moesten het ontgelden.... de toestand mag anarchistisch genoemd worden.


   327   328   329   330   331