Page 331 - geschiedenis
P. 331

Hoofdstuk 8. Indonesische delegatie in overgangsfase 1994 - 1998 317
congregatie, ging het team werken aan geloofsverdieping onder de schooljeugd en andere groepen. Aanvankelijk was het de bedoeling als equipe mobile van parochie naar parochie te gaan zonder gebonden te zijn aan structuur of gebied, maar wel in samenwerking met de parochies naar het voorbeeld van de H.- Montfort. Maar al gauw bleek dat de situatie in het bisdom Sintang daarvoor nog niet klaar was. Ook de montfortanen waren daarvoor nog niet klaar. Daarom besloot in 1998 het delegatie-bestuur een categoriaal pastoraal team samen te stellen dat enkel zou werken in de stad Sintang en omstreken. De teamleden waren pater Arifin Dwirahmanto, die al een tijdje stage had gelopen in het retraitehuis Civita te Bogor, diaken Widyatmoko die aanleg had voor een dergelijk werk en broeder Gunarto die was geslaagd op de hogere catechetische school in Yogyakarta. Joep van Lier als ervaren man op pastoraal gebied en overste van de communiteit werd hun begeleider. Biara Montfort in Sintang was te klein en daarom zette Piet van Hoof tegenover het klooster op bisdomgrond een gebouw neer, dat ging dienen als ontmoetingsruimte. In een later stadium maakte het team ook gebruik van het gebouw ernaast, dat toebehoorde aan het bisdom en had gediend als woonruimte voor een pastoraal werker en gasten van het bisdom. In een contract voor het gebruik van de grond en het gebouw werd beschreven dat de montfortanen er kosteloos gebruik van konden maken, maar wel borg moesten staan voor het onderhoud.
Het team bood diverse programma's aan scholen en parochies. Bovendien verzorgde het team bijeenkomsten voor jonge montfortanen op stage. Verder verzorgden zij in samenwerking met een dokter en ervaren leken weekends ter voorbereiding op het huwelijk.
De montfortanen en het bisdom Sintang
De relatie met het bisdom Sintang was goed te noemen, hoewel er nog geen eenstemmigheid was aangaande de invulling van het contract. Het bisdom was nog steeds niet bereid toeslag te geven aan de paters die in de arme parochies werkten. Wat betreft personeel en plaatsing daarvan waren er hoegenaamd geen moeilijkheden, alleen vond men het vreemd dat Mgr. Agus een broeder-mont- fortaan niet wilde benoemen als pastoraal werker in een parochie.
Door de komst van meerdere wereldheren in het diocees Sintang werd in 1998 de Montfortparochie in Badau losgekoppeld van Benua Martinus. Hadden van te voren de montfortanen daarover de verantwoordelijkheid, nu werd deze parochie met de omliggende dorpen toevertrouwd aan de zorg van een wereldheer.


   329   330   331   332   333