Page 337 - geschiedenis
P. 337

Hoofdstuk 9. Naar het derde millennium 1999 - 2002 323
HOOFDSTUK 9
NAAR HET DERDE MILLENNIUM
1999 - 2002
Pater Piet Derckx, Delegatie-Overste Indonesië 1993-2003 Pater Charles Voncken, Provinciaal Nederland 1993-2002 Pater William Considine, Algemene Overste 1993-2005
De tijd loopt door en we bevinden ons in het laatste jaar van het tweede millennium, een jaar met veel bijzondere gebeurtenissen. Helaas niet allen even positief. Op politiek, sociaal en economisch vlak voorspelden de feiten weinig goeds. De monetaire crisis, de politieke reformatie en een zwakker wordende nationale eenheid waren de voornaamste reden daarvan. Kerken die in brand gestoken werden, gewelddadigheden tussen etnische groepen en godsdiensten, brachten Indonesië aan de rand van desintegratie en deden het ergste vrezen.
De bisschoppenconferentie van 1998 had besloten de katholieken de volgende aanwijzingen te geven: ga op in de plurale maatschappij, wees be- trokken bij het leven van je medemensen, neem hen zoals ze zijn vol begrip en broederschap. Met deze raad nodigden de bisschoppen de christelijke ge- meenschap en de kloosterlingen uit een daadwerkelijke getuigenis van liefde en broederschap te geven en op die manier een lichtpunt te zijn in de donkere dagen van sociaal/economisch en politieke crisis.
Het provinciaal kapittel
Van 4 tot 6 januari 1999 had in Oirschot het kapittel van de Nederlandse pro- vincie plaats. Buiten de afgevaardigden uit Nederland waren aanwezig de afgevaardigden van de regio's Malawi, Brazilië en Indonesië. Op de eerste dag gaven pater provinciaal en de regionaals elk een summier overzicht van hun doen en laten. De dagen daarna werd gesproken over: het zoeken naar en ervaren van God; dit zoeken roept ons op tot montfortaans gewijd leven; het brengt ons samen in één gemeenschap voor de zending. Er werd diepgaand ingegaan op het leven en werken van de montfortanen en de rol van de spiritualiteit daarin. Verder kwamen ter sprake kwesties als: montfortaanse


   335   336   337   338   339