Page 338 - geschiedenis
P. 338

324 SMM in Indonesië 1939-2005
leken, de relatie met Rome, relatie met de andere provincies en ook de status van de Indonesische regio.
Omdat de ontwikkelingen in Malawi, Mozambique en Brazilië op dat moment weinig perspectief boden, kreeg Indonesië extra aandacht. Het rapport vertelde dat de delegatie uit de bestaande voegen groeit en plannen heeft om de vorming van de novicen op Flores te laten plaats vinden. Voor de bouw van dat nieuwe noviciaat werd financiële hulp gevraagd van Nederland. De jonge groep Indonesische confraters, aldus het rapport, staat voor de uitdaging nieuwe wegen te gaan in de pastoraal, die tot op dit moment parochieel van aard is. Ze moeten ook op bestuurlijk vlak en wat de opleiding en vorming betreft, zelfstandig zien te worden.
Sprekende over de status van Indonesië ondersteunde het kapittel de mogelijkheid, dat de provinciale delegatie Indonesië binnen drie jaar tot gene- rale delegatie gepromoveerd wordt, maar gebruik mag blijven maken van de Nederlandse missieprocuur.
De eerste sessie van het kapittel bleek te kort van tijd te zijn. Er bleef veel materie over dat diepgaander besproken diende te worden tijdens de tweede sessie in november 1999.
Delegatieberaad en bestuursvergadering
Terug in Indonesië had de delegatie-overste maar weinig tijd om zich klaar te maken voor het delegatie-beraad in Sintang van 29 januari tot 4 februari 1999. Achttien confraters waren aanwezig. De bijeenkomst begon met het bespreken van de thema's: het montfortaans gewijd leven, apostolische communiteiten, beleven van de geloften en de montfortaanse zending. Hierna kwamen ter sprake: het communiteitsleven, gezamenlijke projecten en de vraag: moeten we beginnen met het begeleiden van leken die willen leven volgens de mont- fortaanse spiritualiteit en hen de gelegenheid geven met de montfortanen samen te werken als associé's? De aanwezigen waren van mening dat de tijd daarvoor nog niet rijp was. Bovendien vond men dat eerst duidelijke richtlijnen nodig waren van het generaal bestuur.
Verder evalueerde het beraad de resultaten van het algemeen kapittel 1993, vervat in het boekje "Montfortaanse zending". Het woord zending bracht de aanwezigen bij het werk van team Sebeji in Sintang en de verhuisplannen van het noviciaat naar Ruteng. Flores kwam in zicht. Het is belangrijk, aldus de confraters, een goed begin te maken op Flores, om die reden werd pater Konra- dus Hancu gevraagd van Putussibau naar Flores te verhuizen. In Konradus zag men de aangewezen man om pastoor te zijn in de nieuwe parochie Poco en tevens de man die in staat is op een goede manier de weg te openen voor een


   336   337   338   339   340