Page 339 - geschiedenis
P. 339

Hoofdstuk 9. Naar het derde millennium 1999 - 2002 325
montfortaanse toekomst in het bisdom Ruteng. Steeds meer jonge montfortanen waren actief werkzaam op Borneo. Om voor hen het belang van permanente vorming te onderstrepen werd aan Joep van Lier en broeder Gunarto de taak gegeven regelmatig bijeenkomsten te organiseren om hen zo de gelegenheid te geven samen belangrijke thema’s te bespreken.
Op de vraag wat te doen tijdens het jubileumjaar, werd besloten zich aan te sluiten bij de activiteiten van de plaatselijke parochie. Al eerder was het idee naar voren gebracht in Putussibau te starten met specifiek montfortaans categoriaal werk. Een groep jonge montfortanen was er klaar voor, maar helaas was er voor dit werk geen ruimte of huis beschikbaar. De bouw van het nieuwe klooster in Putussibau liet op zich wachten. Wat nu? De pastorie was niet geschikt als basisplaats voor dat werk, er zou verwarring ontstaan tussen paro- chieel en categoriaal werk. Toch moest er een oplossing gezocht worden. Daarom koos de vergadering ervoor tijdelijk op de markt midden in de stad een huis te huren. Pater Josef Jehara werd aangewezen als overste van de zoge- naamde "marktcommuniteit" en broeder Niko Narimo als huiseconoom. Pater Johanes Sumadi werd hoofdpastoor van de parochie.
Met het generaal kapittel in zicht koos het delegatie-beraad Piet Derckx als haar vertegenwoordiger bij het algemeen kapittel. Toevalligerwijze kreeg broeder Gunarto van pater generaal een uitnodiging om de groep broeders montfortanen te vertegenwoordigen, zodoende had Indonesië twee afgevaar- digden. Voor de tweede sessie van het provinciaal kapittel in Oirschot werd Joep van Lier aangewezen als tweede man naast delegatie-overste Piet Derckx.
Verdere ontwikkelingen
Aangekomen in Ruteng, begon Konradus Hancu voorbereidingen te treffen voor de te openen montfortaanse parochie Poco. Ook bekeek hij de mogelijk- heden voor de bouw van een noviciaat in Ruteng. Al snel liet hij weten 4 ha grond op het oog te hebben in Carep, Ruteng, aan de voet van de berg Nggolong Tede, niet ver van de stadsgevangenis en het klooster van de zusters van de Goede Herder. De ligging van dat stuk grond werd na keuring geschikt bevonden en na overleg gekocht voor een schappelijke prijs. De gebroeders en architecten Paulus Alexander Gunawan en Thomas Harry Gunawan in Bandung werden bereid gevonden een tekening te maken voor de bouw.
Intussen was architect Rompis, eveneens wonende in Bandung, klaar gekomen met de tekening voor het klooster "Deo Soli" in Putussibau en kon begonnen worden met de bouw. Meneer Akiung uit Singkawang werd de aannemer.


   337   338   339   340   341