Page 340 - geschiedenis
P. 340

326 SMM in Indonesië 1939-2005
Bijeenkomst Aziatische delegatieoversten
Op 20 februari 1999 kwam pater José-Louis Sandoval, overste van de
Filippijnse montfortanen, aan in Bandung voor een bijeenkomst van de
Aziatische regionale oversten op 22-23 februari. Helaas kon de delegatie-
overste van India niet aanwezig zijn. Hij had moeilijkheden met het verkrijgen
van een visum. Ook de overste van Papua New Guinea was afwezig. Zodoende werd het een bijeenkomst van Indonesië met de Filippijnen.
Behalve Piet Derckx waren van Indonesië pater Ignatius Widodo en Wim Peeters aanwezig. De vergadering begon met het voorlezen van een brief van pater generaal Bill Considine, die aangaf blij te zijn dat er een regelmatig contact bestond tussen de delegatie-oversten van Azië. Daarna gaf iedere delegatie-overste een verslag van de manier van werken op gebied van pastoraal en vorming. De Filippijnse wijze van pastoraal met hun "mission team" op het eiland Cebu trok de aandacht van de aanwezigen. Het leek op de werkwijze van team Sebeji in Sintang, maar toch weer anders. Sprekende over vorming werd de noodzaak besproken van goed opgeleide leiders en resource persons voor ongoing formation. Afgesproken werd in januari 2001 in Manilla een Montfortian Asian Stage van een maand te organiseren voor confraters met meer dan vijf jaar eeuwige geloften. Het gesprek hierna over de naaste toekomst en diverse thema's van het generaal kapittel resulteerde in een gezamenlijke vraag aan het generalaat, of het niet mogelijk zou zijn het Centre International Montfortain in leven te roepen om resource persons op te leiden. Het gebrek aan oudere en ervaren confraters vroeg daarom. Hoewel niemand van Papua New Guinea aanwezig was, werd toch ingegaan op het feit dat het aantal montfortanen daar terugliep. Afgesproken werd hulp te bieden als daarom gevraagd zou worden.
Als slot van de bijeenkomst werd de delegatie-overste van de Filippij- nen aangewezen als coördinator van de Aziatische montfortanen voor de komende twee jaar. De volgende bijeenkomst zal februari/maart 2001 zijn in Manilla.
Generaal kapittel
Voordat Piet Derckx en Gunarto naar Rome vertrokken voor het generaal kapittel, woonden zij op woensdag 19 mei 1999 de priesterwijding bij van Antonius Arifin Dwirahmanto. Samen met enkele wereldheren werd hij door Mgr. Alexander Djajasiswaja gewijd in de Martinus parochie van Margahayu, Bandung en kreeg bij die gelegenheid de benoeming tot lid van het pastoraal


   338   339   340   341   342