Page 343 - geschiedenis
P. 343

Hoofdstuk 9. Naar het derde millennium 1999 - 2002 329
samen een weg om het leven en werk van de religieuzen dichter bij de moderne maatschappij en de gewone man/vrouw te brengen. Het resulteerde in de volgende aanbevelingen voor het bestuur: Het samenstellen van een commissie JPIC (Justice & Peace and Integrity of Creation); programma's ontwikkelen om mensen bewust te maken van gelijkheid van man en vrouw; bevorderen van cursussen voor sociaal/economische groei; zorgen voor de groei van het solidariteitfonds Koptari. Ten slotte werd de noodzaak vastgesteld in de vor- ming plaats te maken voor ecologie, gewetensvol handelen in de gezinnen en in de verzorging en tenslotte in het opleidingsteam voor priester en klooster- kandidaten een vrouw te betrekken.
Allerlei gebeurtenissen
Op 15 augustus 1999 hernieuwden tijdens een ochtendviering 10 confraters hun kloostergeloften en 's avonds deden in de St. Theodoruskerk van Cobogo in Bandung 7 fraters hun eerste geloften en 8 hun eeuwige geloften. Zij die ervoor kozen eeuwig montfortaan te zijn waren: John Suri, Avelinus Amput, Lau- rentius Ariston, Antonius Gatot Wibowo, Martinus Widyatmoko, Siprianus Masjon Kenedy, Franciscus Borgias Trihandoko en Arnoldus Suhardi. In zijn preek beschreef de delegatie-overste de geloften als een uiting van protest tegen een te werelds leven. De gelofte van armoede protesteert tegen een verafgoding van het recht op bezit en individualisme, de gelofte van gehoorzaamheid tegen het zoeken van macht en de gelofte van zuiverheid tegen partijdigheid en exclusivisme. Door je te blijven overgeven aan God en zijn voorzienigheid zal dit protest blijven klinken.
Een dag later wijdde de bisschop van Bandung zes geprofesten tot diaken. Masjon had gevraagd een jaar te mogen wachten en Ariston moest nog beginnen aan zijn pastoraal jaar. Een maand later op 8 september 1999 vierde Wim Peeters in de St. Laurentiuskerk zijn zilveren priesterfeest. Het koor van het scholasticaat en noviciaat luisterde de feestelijke eucharistieviering op. In zijn preek vertelde Wim dat hij van kindsbeen af al priester wilde worden en op zolder met zijn broers en zussen al misje speelde. In aanwezigheid van zijn twee zussen werd het feest thuis op gepaste wijze voortgezet.
Nieuws van het provinciaal kapittel
Zoals afgesproken begon de tweede sessie van het provinciaal kapittel 's mor- gens 15 november 1999 in Oirschot. Van de 22 confraters waren uit Indonesiƫ aanwezig Joep van Lier en Piet Derckx en van Rome pater generaal William


   341   342   343   344   345