Page 345 - geschiedenis
P. 345

Hoofdstuk 9. Naar het derde millennium 1999 - 2002 331
bestuur om te bewerkstelligen dat Indonesië binnen drie jaar (vóór eind 2002) zelfstandig wordt. De Nederlandse provincie zal helpen met financiële middelen voor de bouw van het klooster "Deo Soli" in Putussibau en het noviciaat in Ruteng.
Tijdens het kapittel kwam ook de status van de broeders ter sprake. Er werd met veel respect over hen gesproken. Ze hebben zich op buitengewone wijze gedurende vele jaren in stilte voor Kerk en congregatie ingezet. De vraag is nu: hoe kunnen de broeders worden betrokken bij het bestuur van de provincie? Zou een broeder ook overste kunnen zijn van een communiteit? Op de laatste vraag antwoordde pater generaal: er is speciaal verlof nodig van de Congregatie voor de Religieuzen om een broeder aan te stellen tot overste van een communiteit.
Intussen kwam het einde van het kapittel in zicht. De laatste dag, 17 november, begon met een eucharistieviering, voorgegaan door pater Huub So- mers en daarna volgde na een inleidend woord van pater generaal, de provin- ciaalskeuze. Als voorbereiding op de keuze verwees hij naar Montfortaan Vandaag no. 196, dat handelt over de taak van de provinciaal en na de bekendmaking van het resultaat van de oriëntatiestemming werd reeds na één ronde Charles Voncken gekozen voor een tweede termijn van drie jaar. Na een korte pauze werd overgegaan tot de keuze van de leden van het provinciaal bestuur. Gekozen werden Peter Denneman, Leo Muitjens, Ben Faas en Simon Kuyten.
Als afsluiting van het kapittel werden de kapittelleden en aanwezige gasten uitgenodigd het kapittel-protocol te tekenen en eindigde het kapittel met een gebed.
Parochie Poco
Op het einde van het tweede millennium en bij het begin van het derde schreef de Indonesische delegatie een nieuwe bladzijde in haar zendingsgeschiedenis. Vanaf hun komst in 1939 tot aan het einde van de 20ste eeuw hadden de montfortanen hun activiteiten hoofdzakelijk beperkt tot het bisdom Sintang. Het feit dat begonnen werd met de vorming van jonge montfortanen opende de weg voor nieuwe uitdagingen. Lange tijd waren de montfortanen de enige missionarissen in het diocees Sintang. Zij zijn de grondleggers van het bisdom en hebben jarenlang gezorgd voor de arme en kleine mens aldaar. Delegatie Indonesië was identiek geworden met werken in het bisdom Sintang. Door de komst van meer diocesane clerus en andere congregaties was de tijd gekomen deze identificatie weg te werken. Montfort schreef in de Brandende Bede: "Als wolken verheven boven de aarde en vervuld van hemelse dauw drijven ze


   343   344   345   346   347