Page 346 - geschiedenis
P. 346

332 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
overal naar toe, waar de heilige Geest hen heen stuwt met zijn ademtocht... ze gingen waarheen de geest hen dreef". Deze levenshouding van ongebondenheid was voor het delegatie-bestuur de basis om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Op het eiland Flores, 3000 km. verderop, in het dorpje Poco, bisdom Ruteng, werd een nieuwe parochie geopend. Poco was een statie van de parochie Santo Fransiskus Assisi, Karot. Bij de opening kreeg de nieuwe parochie de H. Montfort als beschermheilige.
Waarom viel de keuze op Poco? Bij het zoeken naar een geschikte parochie in het bisdom Ruteng had de bisschop de keuze gegeven uit drie plaatsen: Poco, Robo en Poka. Piet Derckx en Ignatius Widodo bezochten die plaatsen en kozen uiteindelijk voor Poco. De reden: het is een buitenkerk van een bestaande parochie, hoog gelegen, waar nog niets opgebouwd is, zonder kerkgebouw, geen pastorie, niets waar men aan gebonden is. Beide andere plaatsen zijn bestaande parochies met kerk en pastorie. Het bleek al gauw een goede keuze te zijn. Ook de naam Montfort voor de parochie Poco was een goede keuze, immers beiden hebben iets te maken met "berg". Montfort bete- kent "sterke berg" en Poco betekent "berg". Door de overeenkomst in betekenis kon men impliciet de hoop uitspreken dat de aanwezigheid van Montfort(aan) de mensen van Poco zou sterken met een degelijk geloof. Bisschop Eduardus Sangsung sprak in deze geest tijdens de inzegening van de kerk op 31 december 1999. De statie Poco werd bij deze inzegeningsplechtigheid officieel verheven tot parochie St.-Montfort.
Het dorp Poco ligt 11 km. ten noorden van Ruteng, op een hoogte van 500 meter en is te bereiken over een bergachtige weg vol haarspeldbochten naar de kustplaats Reo. Na een afspraak met de bisschop om van Poco een mont- fortaanse parochie te maken, werd meteen begonnen met de bouw van de kerk en een pastorie. De Montfort-parochie bestaat buiten Poco uit de bijkerken Wetok, Lidang, Ting en Welong. Deze dorpjes zijn enkel te voet of met een motor te bereiken. Ze liggen in de laagvlakte beneden Poco, hetgeen betekent dat je vanuit Poco bergafwaarts gaat en op de terugweg bergop. De dorpjes liggen vanuit Poco gezien 5 tot 10 kilometer van de hoofdkerk. De parochie bestaat uit 800 gezinnen met een totaal van 4800 personen, allen gedoopt. Het is een homogene groep met dezelfde gewoontes en leefwijze. Zeer eenvoudige mensen, die leven van de opbrengst van hun koffietuin. Tijdens de jaarlijkse koffieoogst leven ze op. Ze hebben bij goede prijzen dan even een moment zich een extraatje te veroorloven.
Bij iedere bijkerk is een basisschool. Middelbaar onderwijs is er nog niet, daarvoor moeten de kinderen naar Watu Alo of Ruteng. Samenvattend kun je zeggen dat de Montfort-parochie bestaat uit eenvoudige boeren en enkele onderwijzers en onderwijzeressen. Dit eerste werk van de montfortanen op Flores is een teken van betrokkenheid met eenvoudige mensen en kan daardoor


   344   345   346   347   348