Page 347 - geschiedenis
P. 347

Hoofdstuk 9. Naar het derde millennium 1999 - 2002 333
jongeren aansporen zich aan te sluiten bij de montfortanen. Bovendien helpt 't een weg te openen voor het verhuizen van het noviciaat naar Ruteng.
De relatie met bisdom Ruteng
De verhouding met het bisdom was vanaf het eerste moment goed. De kerk van Poco werd met gelden van het bisdom gebouwd, de pastorie met behulp van de montfortanen. Een contract was er niet, maar desondanks kregen de pastores van Poco, Konradus en Ludo, een officiële aanstelling van het bisdom met de garantie dat het bisdom 1 jaar in hun levensonderhoud zou voorzien. Daarna zou het de beurt zijn aan de parochie zelf. De bisschop liet weten blij te zijn met de komst van de montfortanen en sprak de hoop uit dat hun wijze van leven en werken een verrijking zou zijn voor de bevolking. Bovendien moedigde hij de komst van het noviciaat naar Ruteng aan door zijn instemming te geven voor de bouw van het noviciaatshuis.
Delegatie-beraad in Sintang
Op de ramen van de kapel in het Montfort Seminarie te Bandung is de scène geschilderd van de Cessonbrug waar Montfort zijn geld en kleren aan bedelaars geeft en een andere scène waar Montfort in Dinant met een zieke bedelaar op zijn rug aanklopt bij een klooster en zegt: "Doe open voor Jezus Christus". Deze roep van Montfort was het thema van het delegatie-beraad van 16 tot 21 januari 2000. Deze roep is ook de titel van de "Brief van de kapittelleden" van het generaal kapittel 1999.
Deze keer werd het beraad bijgewoond door provinciaal pater Charles Voncken. De eerste dag werd gevuld met een bespreking van de Brief van de kapittelleden. De tweede dag met het luisteren naar rapporten over het leven en werken van de communiteiten. Hier een kort overzicht van wat er zoal in de communiteiten gebeurde:
De Communiteit van het regionaalhuis bestaande uit Piet Derckx en broeder Frans Ara heeft een regelmatig leefprogramma. Soms sluiten ze zich aan bij het noviciaat dan weer bij het scholasticaat. Hun tijd wordt hoofdzakelijk in beslag genomen door de administratie en correspondentie van de delegatie, de boekhouding van het noviciaat en scholasticaat, onderhoud van het archief, pastoral care in het ziekenhuis, Marriage Encounter en Maria legioen.
De communiteit van het noviciaat bestaat, buiten de twee begelei- ders, magister Wim Peeters en socius Josef Dwi Watun, uit 17 eerstejaars novicen (de tweedejaarsnovicen zijn in het scholasticaat). De sfeer werd als


   345   346   347   348   349