Page 348 - geschiedenis
P. 348

334 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
goed beschreven: er is voldoende gelegenheid om allerlei problemen te bespreken. De activiteiten verlopen volgens een afgesproken schema. De magister geeft lessen en houdt regelmatig een persoonlijk gesprek met de novicen en de socius regelt de geldzaken en geeft lessen. Daarbuiten zijn ze buitenshuis betrokken bij het Maria Legioen, pastoraal onder buitenlanders en assistentie in de parochies. Punten die om aandacht vragen bij de ontwikkeling van de novicen zijn: het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, afstande- lijkheid, bang ervoor uit te komen dat iets kapot is door eigen schuld of door gebrek aan onderhoud, onduidelijkheid over het gebruik van gelden die aan hen zijn toevertrouwd. Om niet altijd bij de novicen te zijn komen de begeleiders regelmatig bij de delegatieoverste op recreatie.
De communiteit van het grootseminarie is getekend door studie en begeleiding. De bewoners zijn pater Ignatius Widodo, Nico Schneiders 33 fraters en 3 werkkrachten. Buiten het vaste dagelijkse programma wordt gesproken over de maandelijkse recollectie, het overleg van de vormingsleiders met de huisraad, de betrokkenheid van oudere fraters bij het Maria Legioen, het geven van catecheselessen in de parochie, straatjeugdprojecten, helpen bij recollectie of retraite van schooljeugd. Een andere activiteit is het mede klaar maken van het tweemaandelijks delegatiebulletin InterNos.
De communiteit pastorie Putussibau bestaat uit pater Josef Jehara, pater Sumadi, broeder Niko, diaken Avelinus Amput, frater Arnold Suhardi en Masjon Kenedy. Zij rapporteerden dat aanvankelijk het gezamenlijk bidden volgens schema verliep, maar dat op een zeker moment daar de klad in kwam. Hoe dan ook, ze beginnen de dag met een gezamenlijk ochtendgebed en eucharistieviering. Hun werk is het bedienen van de stadsparochie Putussibau en de plattelandsparochie Melapi/Siut en Mendalam. Het bezoek aan patiƫnten in het ziekenhuis en bewoners van de gevangenis staat hoog op de lijst en ook bijstand geven aan hen die in moeilijkheden zitten. Als gedelegeerden van Yayasan Sukma hebben ze de zorg over diverse scholen. Samen met de broeders van Huijbergen en de zusters Franciscanessen van Asten doen ze roepingenpastoraat. De bouw van het nieuwe klooster "Deo Soli" in Kedamin vraagt de nodige aandacht.
De communiteit van Sintang met de leden Huub Swerts, Joep van Lier, Jacques Maessen, Piet van Hoof, Stef Seli, Joseph Gunarto, Arifin, Markus en de diakens Widyatmoko en Henky, is actief op velerlei wijze. Pater Stef Seli, pater Markus en diaken Henky wonen 50 km. verderop in Lanjing. Samen met de leden van de parochieraad Lebang verzorgen zij al de dorpen die vallen onder deze parochie. Ze organiseren cursussen voor jongeren die willen trouwen, zijn bezig met de renovatie van het schoolgebouw, hebben een sawah project in Begup en gebruiken een leegstaand schoolgebouw voor cursussen in huisvlijt. Pater Jacques Maessen houdt zich bezig met de stichting "Kobus" die hulp biedt op cultureel en sociaal gebied. Piet van Hoof is met zijn agroforestryproject eveneens sociaal-economisch bezig. Sinds de sluiting van de zagerij op Sungai Putih heeft Piet allerlei bouwactiviteiten en aanverwante werken doorgezet in de tuin van klooster Menyurai. Na de aankoop van gronden op Jemelak, heeft Piet al zijn activiteiten daarheen verhuisd.


   346   347   348   349   350