Page 349 - geschiedenis
P. 349

Hoofdstuk 9. Naar het derde millennium 1999 - 2002 335
Geestelijk pastoraal werk wordt verzorgd door het team Sebeji dat bestaat uit pater Joep van Lier, broeder Gun, pater Arifin en diaken Widyatmoko. Zij houden zich bezig met categoriaal werk en zijn als team een hulp en steun voor de parochiale zielzorg. Hun activiteiten spelen zich hoofdzakelijk af in de speciaal daarvoor ingerichte gebouwen tegenover het montfortaans klooster in Sintang.
De communiteit Benua Martinus met de leden pater Peter Hoogland, pater Mateus Juang, diaken Gatot, frater Anton en Herman heeft de pastorale verantwoordelijkheid voor de Martinus parochie in Benua Martinus en Sint Dismas parochie in Lanjak. Martinus heeft moeilijkheden met het functioneren van de parochieraad, maar in Lanjak gaat het goed, er is goede samenwerking zelfs op oecumenisch gebied. De communiteit besteedt aandacht aan de geloofsverdieping van de jeugd en het mede organiseren van een seminar over adatrecht. Op hun verlanglijstje staat: in de toekomst meer werk maken van de parochiale kringen, het opleven van de vrouwenbond, misdienaars, jongeren- kerk, ziekenbezoek, cursussen voor voorgangers in de dorpen en voorbereiding op het huwelijk. Om het communiteitsleven meer vorm te geven hebben ze een dagorde en dagelijkse mis.
Op de pastorie van Poco wonen pater Konradus Hancu, pater Ludovikus Ndona, diaken Borgias, diaken John Suri en frater Ariston. Ze willen van hun communiteit een montfortaans apostolische communiteit maken, waar een sfeer van barmhartigheid en warmte voor elkaar heerst. De frater die het pastoraal jaar maakt op het St. Paulusseminarie in Mataloko hoort ook bij de groep, hij komt zo nu en dan naar Poco. Behalve met pastoraal zijn ze ook bezig met handwerk, tuinieren, het schoonmaken rond en in de pastorie.
De delegatie-statuten en een nieuw bestuur
Het delegatie-beraad besprak de conceptstatuten voor de Indonesische Dele- gatie (op dat moment was Indonesiƫ nog een provinciale delegatie). Bekeken werd of de besluiten van het onlangs gehouden generaal en provinciaal kapittel erin verwerkt waren. Voorzien van enkele aantekeningen werd het concept aangenomen en kon het ter goedkeuring via pater provinciaal naar de generale raad gestuurd worden. Hierna kwam het moment dat provinciaal Charles Voncken het resultaat van de oriƫntatiestemming voor een nieuw delegatie- bestuur bekend maakte. Overeenkomstig dat resultaat benoemde hij Piet Derckx tot delegatieoverste voor een tweede periode van 2000)2003, met als raadsleden Ignatius Widodo, Joep van Lier en Konradus Hancu.
Na het delegatie-beraad bleef het nieuwe bestuur een dag langer om een werkprogramma te maken en hun taken te verdelen. Met instemming van de raadsleden benoemde Piet pater Ignatius Widodo als zijn vicaris en notulist van de vergadering. Joep van Lier kreeg permanente vorming toegewezen en de


   347   348   349   350   351