Page 350 - geschiedenis
P. 350

336 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
pastorale begeleiding van de jonge confraters in het diocees Sintang. Bovendien werd Joep gevraagd de delegatie-overste te vervangen indien er besprekingen zijn met of op het bisdom Sintang. Pater Konradus kreeg diezelfde taken als Joep toegewezen in het diocees Ruteng. Huub Swerts werd aangewezen als delegatie-econoom. Na de verdeling van de taken werden de aanvragen voor het afleggen van de eeuwige geloften besproken en de voorbereiding daarvan in het retraitehuis Roncalli. De wens werd geuit om via artikeltjes in InterNos de confraters op de hoogte te stellen van de komende statusverandering van provinciale delegatie naar een generale delegatie en de consequenties daarvan. Door de groei van het aantal eeuwig geprofesten werd afgesproken niet meer iedereen uit te nodigen voor het jaarlijks delegatie-beraad; in het vervolg zou het delegatie-beraad bestaan uit de leden van het delegatie-bestuur plus de oversten van de communiteiten. Ook werd afgesproken meerdere confraters voor studie naar het buitenland te sturen. Concreet hield dit laatste in dat pater Josef Dwi naar Manilla zou gaan om zich via studie voor te bereiden als begeleider van novicen, pater Arnold Suhardi naar Rome voor studie spiritualiteit en de Franse taal. Hij moet straks fungeren als 'Source Person'. Op Midden Java, in Girisonta en Roncalli worden doorlopend cursussen gegeven voor religieuzen. Omdat ook het nieuwe bestuur permanente vorming hoog in het vaandel had staan, werd afgesproken meer gebruik te maken van deze gelegenheden. Daarom werd voor het jaar 2000 Ignatius Widodo gevraagd van 15 maart tot 14 april in Girisonta een cursus "roepingenselectie" te volgen; Johanes Sumadi van 25 april tot 4 juni "Spiritualiteit en levensverdieping"; Piet Derckx van 6 juli tot 15 augustus in Girisonta "Begeleiding van priesters en jonge religieuzen"; Vely Amput van 12 oktober tot 11 november in Girisonta "Methodologie voor het lezen van de constitutie" en tenslotte Ludovikus Ndona in Roncalli van januari tot juli 2001 de cursus "Vormingsleider". Door het volgen van deze cursussen wilde het nieuwe bestuur de kwaliteit van de opleiding verhogen en tevens aandacht besteden aan de communiteiten-in-het- veld. Het was belangrijk goede oversten te hebben en daarvoor confraters klaar te maken. Ook moet het begeleiden van postulant-broeders beter worden. Men was niet tevreden met de wijze waarop het nu gebeurt, er moet meer tijd besteed worden aan de ontwikkeling van de persoon en zijn manier van leven in de communiteit. Besloten werd een kandidaatbroeder een jaar als aspirant te laten leven in een communiteit en dan pas het postulaat en noviciaat te laten maken. Tussen alles door kwam het gesprek op de aanwezigheid van montfortaanse lectuur. In verband daarmee werd gezegd dat de correctie van de vertaling van "De Ware Godsvrucht" klaar was en nu drukklaar was. Ook het boek van de montfortaan Phil Bosmans "Worsteling tussen hemel en aarde", vertaald door Wim Peeters, lag klaar voor de druk. De vertaling van "Alles of Niets" geschreven door pater Hechtermans vraagt nog enige tijd..


   348   349   350   351   352