Page 351 - geschiedenis
P. 351

Hoofdstuk 9. Naar het derde millennium 1999 - 2002 337
Als afsluiting van deze eerste vergadering kwam de begroting ter sprake. Huub Swerts, de delegatie-econoom, wees erop dat de confraters in de parochie zich ervan bewust moeten zijn dat hun werknemers(neemters) onder de verantwoording vallen van de parochie en niet van de congregatie. Over de ingediende begroting zei Huub later schriftelijk te laten weten wat goedgekeurd wordt en wat afgewezen. Omdat de communiteit Lebang nog nieuw is, zal bekeken worden of ze hulp krijgen. In princiep is de parochie voor hen verant- woordelijk, maar voorlopig krijgen ze nog subsidie.
Is het vanwege het jubileumjaar?
Diverse communiteiten hadden tijdens het jubileumjaar problemen gehad. Op dinsdag 14 maart 2000 deed een stel dieven een inval in het delegatiehuis te Bandung. Op het moment dat Piet buitenshuis recollectie gaf, huisgenoot broeder Frans zieken bezocht en de buren in het noviciaat hun middaggebed deden, werden twee computers, twee printers, een scanner en een televisie- toestel weggehaald. Piet waarschuwde de politie, maar tot op de dag van vandaag is van al die spullen niets teruggevonden. Enkele weken later op 3 april nam een tyfoon een stuk dak van het noviciaat mee en liet die vallen op het delegatie-huis met alle gevolgen van dien. Het regende pijpenstelen. Met alle hens aan dek werden pannen gezocht om de gaten te dichten. En alsof het nog niet genoeg was werd tijdens die ellende novicenmeester Wim Peeters ziek en moest opgenomen worden in het Borromeus-ziekenhuis, gelukkig was het van korte duur.
In het Montfortklooster te Sintang gebeurde iets heel anders. Een stel mieren wist de elektrische grondkabel kapot te bijten met als gevolg dat door kortsluiting alle elektronische apparatuur naar de vaantjes was.
Gelukkig bracht het jubileumjaar ook goed nieuws. Op 28 mei werden in Mataloko (Flores) Johanes Suri en Avelinus Amput door de aartsbisschop van Ende, Mgr. Longinus Da Cunha priester gewijd, en op 12 augustus werden door Mgr. Cosmas Michael Angkur, bisschop van Bogor, in de St.-Paulus- parochie Depok (Java) de confraters Antonius Gatot Wibawa, Martinus Widyatmoko en Franciscus Borgias Trihandoko gewijd. Dat het jaar 2000 ondanks bovengenoemde materiele schade een goed oogstjaar was, werd onderstreept met de wijding van nog eens twee montfortanen Siprianus Masjon Kenedy en Arnoldus Suhardi op maandag 25 september 2000. In de kathedraal van Ruteng werden zij door de bisschop van Ruteng, Mgr. Eduardus Sangsun, tot priester gewijd. Het jubileumjaar gaf aan de congregatie 7 nieuwe priesters. Het zouden er 8 zijn geweest, maar op het laatste moment had Benediktus


   349   350   351   352   353