Page 353 - geschiedenis
P. 353

Hoofdstuk 9. Naar het derde millennium 1999 - 2002 339
waarvan twee toebehoren aan montfortanen (geboren 1936) en een aan een dochter der Wijsheid (geboren 1937). Pater Butch was piloot en verongelukte met een Dochter der Wijsheid en kind aan boord op 19 januari 1990. Drie inzittenden, waaronder de tegenwoordige bisschop Mgr. Gilles Côté, overleefden de ramp. Bisschop Gilles werd april 1996 bisschop gewijd met het devies: "Build Unity in Diversity”.”
Mateus maakte kennis met een heel andere cultuur en een andere manier van leven en werken. De Canadese montfortanen zijn vanaf 1959 werkzaam in het bisdom Daru/Kiunga, Western Province, PNG. Van het totaal aantal Canadezen dat er gewerkt heeft waren bij de komst van Mateus er nog drie over, te weten pater Richard Larouche 63 jaar, bisschop Gilles Côté 55 jaar en broeder Ben 61 jaar. In 1961 arriveerden de dochters der Wijsheid, zij waren 13 in getal plus een jonge Papua zuster. Daarbuiten waren er twee montfortanen uit India. De broeders van St.-Gabriël waren in 1968 gearriveerd in Kiunga. Zij waren met 4 man.
Globaal bekeken is PNG de buur van Indonesië en vormt met het Indonesische Papua één eiland, op Groenland na het grootste eiland van de wereld. PNG behoorde vroeger bij Australië, maar is sinds 16 september 1975 onafhankelijk. Er is een parlementaire democratie met als voertaal het Engels. Buiten de officiële taal heb je nog de Pidgin English taal, een mengeling van Engels-Duits en een lokale taal. Geografisch gezien maakt het bisdom Kiunga deel uit van de Western Province, de grootste van 19 provincies die het land rijk is, met een oppervlakte van 99.300 km2. De provinciehoofdstad is Daru. Andere steden in de Western Province zijn Balimo, Kiunga, Nomad, Morehead en Tabubil. Totaal inwoners 103.548 plus 6.872 vluchtelingen uit Indonesisch Papua. Het is zeer dun bevolkt, 1 persoon per km2. Er valt in de streek rond Kiunga zeer veel regen zelfs tot 7.333 mm., in de stad Kiunga 4.664 mm. Fly met een lengte van 1200 km. is de grootste rivier die midden door de Western Province stroomt. Er liggen ook zeer grote meren zoals Murray met een oppervlakte van 647 km2. De provincie bestaat voor een groot deel uit moerassen en is de armste provincie van het land. In 1984 kwamen veel vluchtelingen vanuit Indonesië er hun heil zoeken en voor hen maakte de VN 20.000 ha gereed in East Awin en de streken langs de grens met Indonesië. Samengevat kan gezegd worden dat de provincie waarin bisdom Kiunga ligt, één groot ontoegankelijk gebied is met meren, moerassen en enkele heuvels. Het bergachtige gebied kan alleen te voet of met een vliegtuigje bereikt worden en de rest via het water of de lucht.


   351   352   353   354   355