Page 356 - geschiedenis
P. 356

342 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
toen schoolgelden niet meer geregeld mochten worden via de telecommunicatie van het bisdom. Er is veel gebeurd in die 31 jaar, dingen waarop met plezier teruggekeken wordt, maar ook dingen die beter vergeten kunnen worden. Peter ga terug naar Nederland met in je gedachte al die mooie dingen die je ervaren hebt en hebt mogen doen."
Nieuw noviciaat in Ruteng
Hoewel de grond gelegen aan de voet van de berg bouwklaar was en zelfs de tekening van de architect, ging de bouw van het nieuwe noviciaat niet door op die plaats. Wat was het geval? Toen Piet Derckx met pater Kon op zekere dag de bouwlocatie bekeek, merkten ze dat de weg er naar toe verzakt was. Bovendien deed het gerucht de ronde, dat de plaatselijke regering een eerder plan om die weg op te knappen niet doorzette. Om te voorkomen dat er moeilijkheden zouden ontstaan als gevolg van deze slecht begaanbare weg, werd besloten een andere bouwlocatie te zoeken. Piet en Kon gingen op zoek. Ze vonden een mooie locatie, maar helaas bleken de papieren niet in orde. Daarna kregen ze contact met Leo Chandra, die een stuk grond aanbood dichtbij het vorige met als buren de gevangenis en de zusters van de Goede Herder. Op zijn aanbod werd ingegaan. Vanwege de situatieverandering moest de tekening, gemaakt door de architecten Alex en Harrie, aangepast worden. Dit lukte tamelijk snel. Bleef over, wie is de aannemer? Op voorstel van de bisschop van Ruteng werd Leo Chandra gevraagd als bouwheer. Omdat het belangrijk is goed en voldoende water te hebben voor de bouw en ook daarna, werd begonnen met naar water te boren. Helaas werd er geen waterbron gevonden en moest pater Kon naar de pastoor van de St.-Michael parochie, die beschikte over een eigen watervoorziening via een oude pijpleiding uit de bergen. Kon vroeg en mocht een aansluiting maken op voorwaarde dat de montfortanen de vernieuwing van de waterpijpen zou bekostigen. Toen dit alles geregeld was, kon aannemer Leo Chandra beginnen met de bouw van het novi- ciaatcomplex in Langgo, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Ruteng.
Van 14 tot 16 mei 2001 stond de bestuursvergadering in Bandung helemaal in het teken van de verhuizing van het noviciaat. Omdat de hele inboedel zo'n 2000 km. verplaatst moest worden, was het nodig niets aan het toeval over te laten Vandaar de vraag, waaraan moet gedacht worden? Wat de personalia betreft werd vastgelegd dat Wim Peeters nog twee jaar magister zou zijn d.w.z. tot de tijd dat pater Josef Dwi Watun - die in Manilla studeerde - zijn studie beƫindigd zou hebben. Pater Ludofikus Ndona werd aangewezen als


   354   355   356   357   358