Page 357 - geschiedenis
P. 357

Hoofdstuk 9. Naar het derde millennium 1999 - 2002 343
vervangend magister, John Suri socius en pater Wiwid huiseconoom. Het was nodig een brief te sturen naar de generaal in Rome om verlof te vragen het noviciaat te verplaatsen en een aanstelling te verwerven voor de nieuwe ma- gister. Ook kwam de vraag naar voren: "wat doen we met het oude novi- ciaatsgebouw in Bandung?" Afgesproken werd na de verhuizing het huis te gebruiken voor de fraters van S2. Zij hebben iets meer vrijheid nodig als overgang naar het pastorale werk. Anders dan in het groot-seminarie Montfort moet hen de gelegenheid gegeven worden zelfstandiger te leven. Over 1 à 2 jaar staan zij in de praktijk. Pater Kasmir die zijn studie beëindigd had in Manilla kreeg, behalve zijn functie als delegatiesecretaris, ook de taak toegewezen als begeleider van de fraters S2.
Door veranderingen in het curriculum aan de universiteit was het nodig de duur en datum van het afleggen van de professie plus het op vakantie gaan van de fraters te bekijken. Na alle voor en tegens bekeken te hebben werd bepaald het afleggen van de professie op 15 augustus te blijven doen. De eerste gelofte wordt afgelegd voor de duur van 1 jaar, maar de hernieuwing daarna voor de duur van 2 jaar. Zij die aan de beurt zijn om op vakantie te gaan, mogen pas één week na de examens vertrekken en niet meer zoals eerder onmiddellijk na de examens. De reden van dit laatste was de ervaring dat de vakantiegangers geen tijd namen hun kamer goed op te ruimen, de boeken terug te brengen naar de bibliotheek, de fiets in orde te brengen enz.. Ze mogen een maand op vakan- tie, het reistijd niet meegerekend, en iedere frater of broeder scholastiek moet 26 juli terug zijn.
Aanname novicen voor 2001/2002
Tijdens een vergadering van de begeleiders van het scholasticaat en noviciaat besprak delegatie-overste Piet de aanname van 29 aanmeldingen voor het novi- ciaat. Bepalend voor de aanname was de uitslag van een test, opgesteld door pater Ludo en de inhoud van de aanbevelingsbrieven van de rector van het klein-seminarie. Na alles goed bekeken te hebben werden aangenomen: 4 jongens afkomstig van het kleinseminarie Hokeng, 4 van het kleinseminarie Kisol, 3 van het Johannes Berchmans seminarie Mataloko, 1 van het Paulus seminarie Mataloko, 2 van Sintang en 1 van het seminarie Labuan Bajo. Dit betekende dat in juli 2001 het noviciaat zou beginnen met 15 eerste-jaars novicen. Zij namen de plaats in van de 10 novicen, die hun canonieke jaar 2000/2001 beëindigden en naar het scholasticaat verhuisden om te beginnen met filosofie-studies.


   355   356   357   358   359