Page 358 - geschiedenis
P. 358

344 SMM in Indonesië 1939-2005
Dochters der Wijsheid bezoeken Flores
Een jaar vóór de verhuizing van het noviciaat naar Ruteng kwamen op 12 juni 2001 twee Dochters der Wijsheid op bezoek in Bandung. Hoewel beiden Canadezen, kwam de één, Sr. Louise, lid van het generaal bestuur, uit Rome en de ander, Sr. Sylvie, regionale overste en vormingsleider, uit de Filippijnen. Hun komst was een voortzetting van een eerder bezoek in 1998 van Sr. Sylvie en Sr. Desneiges. De zusters zouden graag in Indonesië beginnen, vooral omdat dit het enige land is, waar montfortanen werken zonder de aanwezigheid van de Dochters der Wijsheid. Na enkele dagen Bandung vertrokken de zusters met pater Widodo naar Flores. Op 16 juni arriveerden ze in Labuan Bajo om even later door te reizen naar Ruteng. Omdat ze plannen koesterden op Flores te gaan werken, bezochten ze eerst bisschop Eduardus Sangsun. Hij heette hen van harte welkom. Hoewel er al 20 zustercongregaties in zijn bisdom woonden en werkten, vroeg hij de zusters zo snel mogelijk te komen. "We hebben jullie nodig", zei hij. Volgens de bisschop is de aanwezigheid van het charisma en spiritualiteit van al die congregaties een verrijking en een zichtbare aan- wezigheid van Gods werken bij zijn mensen. De afgelegen dorpjes hebben hulp nodig op gebied van onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijk leven, catechese en pastoraal. Na dit hoopgevende bezoek bij de bisschop bezocht pater Widodo met de zusters de Montfort-parochie in Poco. Zij werden volgens de Manggarai-cultuur door de ouderlingen ontvangen met een glas rijstbier en de overdracht van een kip. Daarna was er gelegenheid kennis te maken met de plaatselijke notabelen en maakten de zusters een rondtocht door de dorpjes rond Poco. Ze waren enthousiast en hun plan tussen deze mensen te gaan werken kreeg steeds meer vorm, vooral omdat de mensen telkens weer vroegen bij hen te komen wonen en werken. Zuster Louise en zuster Sylvie hadden een goed inzicht gekregen op de mogelijkheden voor een start op Flores.
De zusters komen
De Dochters der Wijsheid lieten na het bezoek snel weten, dat ze begin 2003 in Indonesië wilden starten. Maar de vraag was nog welke zusters? Voor het uitzenden van zusters was het generaal bestuur van de Dochters der Wijsheid afhankelijk van toezeggingen door de provincies. Als voorbereiding op de komst ontstond er een briefwisseling tussen het generalaat van de zusters en Wim Peeters. Zo werd gevraagd: kan de regel vertaald worden? Waar kunnen de eerste zusters terecht? Welke documenten zijn nodig? Hoe de zusters te noemen? Aanvankelijk werd gedacht als naam te kiezen: Suster Montfortan naar het Engelse Montfort Sisters. Na veel vijven en zessen werd uiteindelijk


   356   357   358   359   360