Page 360 - geschiedenis
P. 360

346 SMM in Indonesië 1939-2005
lijkheid met een montfortaanse opleiding te starten". Zowel Indonesië als India reageerden positief. Voor de goede gang van zaken werd voor de duidelijkheid
het volgende afgesproken: "Overeenkomstig het canoniek recht blijft iedere confrater die in PNG werkt lid van de provincie of delegatie die hem stuurt. Iedere missionaris behoort tot een communiteit, waarvan de leden uit hun groep een overste kiezen. Pater generaal met zijn raad wijzen iemand aan van de generale raad of iemand die hem vervangt (bijvoorbeeld een delegatieoverste of provinciaal) als de verantwoordelijke voor de montfortanen in PNG. De confraters bekijken nu of later de mogelijkheid kandidaat montfortanen te werven".
Na het onderwerp PNG werd van gedachte gewisseld over de mont- fortaanse opleiding. Het bleek dat in Indonesië de opleiding het langst duurde. Hoe komt dat? Indonesië neemt meer tijd voor verdieping van het montfortaans leven. Wekelijks wordt daar tijd voor vrij gemaakt. Voor pastorale oriëntatie wordt, na drie jaar filosofische/ theologische studie, een vol jaar vrijgemaakt en nogmaals vóór de priesterwijding een vol jaar na het beëindigen van de studie. De Filippijnen hebben een kortere opleiding; voor de pastoraal hebben zij een combinatie tussen theorie en praktijk. Ieder collegejaar heeft twee maanden praktijk. Zij gebruiken enkel de maandelijkse recollectie ter verdieping van de montfortaanse spiritualiteit. De opleiding in India komt overeen met die van Indonesië.
Generaal-assistent Huub Louis bezoekt Indonesië
Na de vergadering in Manilla reisden op 25 augustus 2001 pater Huub Louis en Piet Derckx naar Jakarta. Huub nam vijf weken de tijd om alle confraters op hun werkplek te ontmoeten. Hij begon in Bandung met een ontmoeting van de vormingsleiders. Huub wilde een antwoord vinden op de vragen en zorgen die het generalaat had over de ontwikkelingen in Indonesië. Volgens Huub waren de negatieve geluiden, die hij in Rome over Indonesië hoorde, het gevolg van het feit dat Indonesië een delegatie is van de Nederlandse provincie en dat de vormingsleiders Nederlanders zijn. Misschien meent het generalaat in Rome dat Nederlanders niet in staat zijn goede montfortanen op te leiden. Huub zei persoonlijk een andere mening te hebben. Hij had ooit het verhaal gehoord dat Indonesië geen lectuur over en geschriften van Montfort had in de Indonesische taal. Maar nu hij de lijst van vertaalde boeken zag, begreep hij dat dat kletspraat was. De lijst van vertaalde boeken en boekjes over Montfort liet zien dat er op dat moment (2001) 63 titels waren in het Indonesisch.


   358   359   360   361   362