Page 361 - geschiedenis
P. 361

Hoofdstuk 9. Naar het derde millennium 1999 - 2002 347
Na zijn bezoek aan het noviciaat en scholasticaat reisde Huub met Piet op 1 september naar West-Borneo om daar de confraters aan het werk te zien. Doordat er sprake van was dat Indonesië een generale delegatie zou worden, wilde Huub ook een antwoord op de vraag: "Willen de confraters dat Indonesië een generale delegatie wordt"? Tot op dat moment waren er twee confraters die per se bij de Nederlandse provincie wilden blijven. Dus werd in iedere commu- niteit ook dit laatste onderwerp besproken. En met succes. Het bleek dat na een persoonlijk gesprek de twee confraters hun bezwaren lieten varen. Het bezoek van de assistent aan Borneo had bovendien een positieve uitwerking op het samen bidden en werken in de communiteiten. Na Borneo reisde hij naar Flores. Hij was van 23 tot 30 september in Poco en zag de bouw van het nieuwe noviciaat in Ruteng dat voor de helft klaar was.
Na zijn rondtocht liet Huub weten een positief beeld te hebben gekre- gen van de delegatie. Hij was tevreden over de manier waarop de opleiding gebeurde en de manier waarop Indonesië zijn vormingsleiders voorbereidt op hun taak. Wat betreft de overgang van provinciale delegatie naar een generale delegatie, liet hij weten liever te zien dat de Nederlandse provincie een stap verder zou gaan en vragen van Indonesië een Vice-Provincie te maken. Deze overgang zou door Rome veel gemakkelijker te regelen zijn.
Financieel gezien was Huub minder positief, hij was bang voor de toekomst. De drie vormingshuizen (noviciaat, scholasticaat, en het huis S2 voor pastorale studie) blijven investeringen vragen, evenals het pastorale werk van Deo Soli in Putussibau en het team Sebeji in Sintang. Nog niet meegerekend de reiskosten. Van de andere kant kunnen die zorgen weggenomen worden in- dien de Nederlandse provincie met geld over de brug komt. Met het uitspre- ken van deze hoop eindigde Huub zijn visitatie en reisde terug naar Rome. In een latere fase heeft de Nederlandse provincie de vrees van Huub weggenomen door een gulle schenking aan de Indonesische delegatie.
Wat gebeurde er nog meer
Met de groei van de delegatie groeiden ook de administratieve verplichtingen en de noodzaak van een secretariaat. In november 2001 nam pater Kasmir, naast zijn taak als docent aan de faculteit voor filosofie, de taak op zich als delegatie-secretaris. Ook moesten door computerisatie van de boekhouding in deze branche aanpassingen gebeuren. Te beginnen met het begrotingsjaar 2002 werd de boekhouding van de delegatie gecentreerd in het secretariaat te Bandung. Broeder Niko kreeg de taak daarbij te helpen. De economen van


   359   360   361   362   363