Page 363 - geschiedenis
P. 363

Hoofdstuk 9. Naar het derde millennium 1999 - 2002 349
Behalve boeken, fietsen e.d., werd met behulp van goede gevers ook de inventaris voor 50 kamers (gordijnen, lakens, slopen, dekens en matrassen) bij elkaar gebracht. Al deze spullen werden op twee grote vrachtwagens geladen en naar Soerabaja gebracht. Daar zorgde een goede kennis, de heer Daniël Duges, ervoor, dat alles werd overgeladen op trucs die rechtstreeks naar Ruteng gingen. Het verliep prima. Meer moeite hadden we met de glas-in-lood-ramen, afkomstig van Beresteyn, Voorschoten, die in de haven van Soerabaja waren aangekomen. Het had nogal wat voeten in de aarde ze te vinden en los te krijgen. Gelukkig werd dat probleem uiteindelijk, dankzij dezelfde Daniël opgelost en konden de ramen die nu in de kapel van het noviciaat zitten, naar Ruteng verstuurd worden.
Nog een belangrijke persoon bij de verhuizing was meneer Adjie. Deze goede man heeft in gezelschap van broeder Niko en Nico Schneiders de bestel- wagen Toyota Kijang, vol met breekbare spullen, van Bandung naar Ruteng gebracht. Een tocht die op 29 april begon en eindigde op 4 mei. Een reis met een lang verhaal.
De montfortaanse opleiding
De verhuizing van het noviciaat had enkele aanpassingen tot gevolg. Het tot dan toe gevolgde opleidingssysteem onderging enkele wijzigingen. Hier een overzicht van de nieuwe wijze van opleiden:
Een kandidaat begint bij zijn intrede in het noviciaatshuis met een half jaar postulaat en pas daarna met het echte noviciaat, dat na ruim een jaar afgesloten wordt op 28 april met het afleggen van de eerste geloften als montfortaan. Hierna gaat hij op familiebezoek en meldt zich begin juli in het Montfortseminarie te Bandung voor een 4 jaar durende theologie/filosofie- op- leiding (S1) aan de Katholieke Parahyangan Universiteit. Na de S1-opleiding doet hij zijn pastoraaljaar op Borneo of Flores. Hierna verhuist hij naar het derde opleidingshuis "Rumah Kencana" in Bandung en volgt aan de Parahyangan Universiteit twee jaar lang colleges met hoofdzakelijk pastorale vakken (S2). Na het beëindigen van S2 doet hij de eeuwige geloften. Na een half jaar pastorale praktijk ontvangt hij de diakenwijding en nog eens een half jaar later de priesterwijding. In zijn totaliteit dus een opleiding van 10 jaar.
Kongregasi SMM
In de tijd van het Soeharto-bewind kon de naam montfortanen of congregatie der montfortanen niet gebruikt worden als rechtspersoon. Daarom werd voor officiële brieven, eigendomsbrieven en certificaten gebruik gemaakt van een


   361   362   363   364   365