Page 364 - geschiedenis
P. 364

350 SMM in Indonesië 1939-2005
stichting met de naam Yayasan Montfort (Stichting Montfort). Na het aftreden van Soeharto werd door de nieuwe regering een wet uitgevaardigd die het gebruik van Yayasan (Stichting) als rechtspersoon bemoeilijkte. Ook bepaalde de nieuwe wet dat voor een spaarboekje op naam van een persoon meer belasting moet worden betaald dan voor een collectief. Het kantoor van de Indonesische bisschoppenconferentie liet even later weten dat de nieuwe wet de mogelijkheid opent, via een notariële acte, de naam van de congregatie te gebruiken als rechtspersoon. Steunende op dit laatste bericht, is met hulp van de bisschop van Bandung door een notaris een stichtingsakte gemaakt van de Kongregasi SMM met de vermelding dat in plaats van Yayasan Montfort nu de naam Kongregasi SMM de officiële naam is. Bleef over de naam Yayasan Montfort op alle officiële brieven en certificaten te veranderen in de naam Kongregasi SMM. Om geen moeilijkheden te krijgen met de belastingdienst werden tevens alle spaarboekjes, ook die op naam stonden van een confrater, gezet op naam van Kongregasi SMM.
Bandung International School (B.I.S.)
Bandung International School had in de persoon van de directeur laten weten interesse te hebben in de koop van het Montfortseminarie. In een brief nodigde hij het hoofd van de montfortanen uit naar zijn kantoor te komen om een mogelijke koop te bespreken. Piet reageerde daar niet op, omdat hij het normaler vond als zij naar hem toe kwamen. Het delegatiebestuur was het eens met Piet en wees het aanbod af, hoewel een van de leden liet weten er wel iets in te zien alles te verkopen en naar Midden-Java te verhuizen. Een ander had het voorstel: zoek een geschikte plaats en laat B.I.S. daar een nieuw gebouw zetten overeenkomstig een door ons gemaakte tekening. Na lang heen en weer gesproken te hebben besloot het bestuur niet in te gaan op het aanbod van B.I.S. met als reden dat we ons grootseminarie niet wilden verkopen.
      


   362   363   364   365   366