Page 372 - geschiedenis
P. 372

358 SMM in Indonesië 1939-2005
vinden het vanzelfsprekend dat we jullie steunen met een zogenaamde bruidsschat op het moment van deze overgang naar generale delegatie.
We geven nu, op voet van gelijkheid, de opdracht die we in Indonesië op ons genomen hebben door aan jullie door symbolisch 'Montfortaan Vandaag' aan de voeten van het Mariabeeld te leggen. Deze overdracht geschiedt binnen de hedendaagse context van kerk en samenleving in Indonesië; aan jullie om die in woord en daad concrete gestalte te geven. Moge God jullie zending zegenen."
In een antwoord op de toespraak van Charles zei de delegatieoverste Piet Derckx:
"Pater provinciaal, hartelijk dank voor de goede zorgen, voor de rijkdom en de genade die we van jullie mochten ontvangen. Hartelijk dank voor de 37 montfortanen (32 paters en 5 broeders) van de Nederlandse provincie, die gedurende de 63-jarige geschiedenis in Indonesië hebben gewerkt. Ik wil ook van deze gelegenheid gebruik maken om hartelijk dank te zeggen aan de Amerikaanse provincie, die van 1960 tot 1974 - in de tijd dat de relatie tussen Indonesië en Nederland moeilijkheden ondervond - de Nederlandse provincie heeft geholpen door in totaal 8 montfortanen te sturen (7 paters en 1 broeder). Deze hulp is een zeer belangrijke en onvergetelijke hulp geweest voor de continuïteit in de opbouw van de Indonesische delegatie.
In naam van alle leden van de Indonesische delegatie bedank ik het bestuur en alle montfortanen van Nederland voor de bewezen diensten, opoffering, steun, begeleiding die we mochten ontvangen.
Hoe kunnen we deze dankbaarheid in daden omzetten? Ik denk door kinderen te zijn die hun ouders niet teleurstellen; integendeel door te proberen de trots te zijn van de Nederlandse montfortaanse familie.
We willen deze viering niet zien als een teken dat we los zijn van Nederland, integendeel, als een uiting van broederlijkheid, blijvend verbonden in geloof en gebed. Onze vreugde en dank onze broederlijke verbondenheid met de Nederlandse montfortanen willen we nu uitzingen met het lied: `Animé de l'amour'."
Nadat alle aanwezigen uit volle borst het montfortaanse volkslied hadden gezongen, kwam pater generaal aan het woord. Hier zijn toespraak:
"Looking at all of you this evening, who are the future of the SMM in Indonesia; having heard the request of the Provincial Council of the Netherlands, and just now the words of Father Voncken and Father Piet Derckx that you are ready to become a General Delegation, the only way I can respond is, "YES!"
With deep gratitude to all the Dutch confreres who worked in Indonesia over the years, and especially to those fathers who made the sacrifice to leave full time missionary work in order to accept and form candidates from Indonesia, I look forward to the future, your future as Indonesians in a worldwide SMM.


   370   371   372   373   374