Page 375 - geschiedenis
P. 375

Hoofdstuk 10. Indonesië Generale Delegatie 2002 - 2005 361
Eigenlijk was de bouw van het nieuwe noviciaat nog niet klaar, het wachten was nog op de kapel. De novicen hadden met Wim Peeters op dat moment enkel een gedeelte betrokken. Vooral voor Wim – die al 20 jaar de functie van novicenmeester vervulde – was het een bijzondere gebeurtenis. Hij begon aan zijn laatste jaar, zijn opvolger Josef Dwi Watun studeerde af in Manila.
Buitengewone generale raad (C.G.E.) vergadert in India
Voor het eerst was de Indonesische delegatieoverste rechtens aanwezig bij een CGE (de keren daarvoor als genodigde). De CGE had plaats van 3 tot 12 oktober 2002 in Bangalore, India, met als doel de eenheid in de congregatie veilig te stellen, te bevorderen, en de saamhorigheid tussen de entiteiten te ontwikkelen. De bijeenkomst begon met een lezing door pater Paul Puthanangady SDB over de cultuur en religiositeit van het Indische volk onder het thema: "The Church's vision for the third Millennium in India". Hij gaf aan dat de kerk de blijde boodschap moet verkondigen door werken van liefde. Het gezicht van de kerk moet vernieuwd door een communiteit van liefde en sharing te worden.
De aanwezigen hadden als voorbereiding op de CGE vragen toegestuurd gekregen als leidraad voor een te geven rapport. De rapporten gaven een goed beeld van het reilen en zeilen van de congregatie. Ik beperk me tot het rapport van Indonesië, waarin we het volgende lezen:
"Op Borneo werken 6 montfortanen in de parochies Benua Martinus, Putussibau en Lanjing; en 6 montfortanen in de categoriale zielzorg, Kobus en Agroforestry. Op Flores hebben 2 montfortanen een nieuwe parochie geopend. In het jubileumjaar 2000 is een nieuw klooster, genaamd Deo Soli, geopend in Kedamin, Putussibau en wordt bewoond door 2 paters, 3 broeders en 1 frater. Het klooster wil een centrum zijn van evangelisatie door gebed en vorming van jongeren en parochieactivisten. In 2001 heeft Indonesië zijn eerste missionaris, pater Mateus Juang, uitgezonden naar het bisdom Kiunga in Papua New Guinea, in 2002 gevolgd door pater Alo Banggur en pater Laurentius Ariston. Indonesië is begonnen met de begeleiding en aanname van associé's. Pater Ludovikus Ndona (socius van de novicen) is op eenvoudige wijze in Poco bezig met een groep van 30 mensen. Zij komen regelmatig bij elkaar om zich te verdiepen in de montfortaanse spiritualiteit. Overeenkomstig het derde artikel van de statuten van de 'broederschap Maria Koningin der Harten': "Each country may have a national centre erected by the Superior General or his delegate", heeft Indonesië pater generaal toestemming gevraagd om één regionaal centrum op te richten in Ruteng en één in Bandung".


   373   374   375   376   377